Styrkelse af public service: Ny medieaftale markerer DRs centrale rolle

Et bredt forlig mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier om en ny medieaftale har til formål at skabe tryghed og sikre danske medier og dansk public service.

0
880
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt med medieaftalen. Foto: Nana Reimers.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er enige om en ny medieaftale for 2023-2026.

Forliget styrker den lokale og regionale journalistik, herunder ugeaviserne og magasiner med publicistisk indhold, der ikke er omfattet af nulmoms som de skrevne nyhedsmedier. Der indføres også en kulturbidragsordning, der samtidig tilgodeser de streamingtjenester, der allerede investerer i dansk indhold. Forliget giver danskerne adgang til DR’s arkiver, øger udbuddet af kvalitetsindhold til børn og unge via animation og lyd og styrker den demokratiske kontrol med sociale medier og tech-giganterne.

– Jeg er stolt af, at det for første gang i knap et årti er lykkedes at indgå et bredt medieforlig. Partierne skal have stor ros for at tage ansvar og skabe tryghed for den danske mediebranche, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt og tilføjer:

– Med aftalen cementerer vi, at Danmark er en kulturnation, der skaber kvalitetsindhold, der kan samle os, gøre os klogere, udfordre os og binde os sammen.

Ved pressemødet foran Kulturministeriet understregede Socialdemokratiets medieordfører Mogens Jensen, at den nye medieaftale er en styrkelse af DRs rolle. Venstres medieordfører Jan E. Jørgensen glædede sig over, at det er et bred flertal henover midten, der står bag medieaftalen, hvilket if. ham er med til at sikre den. Aftalepartierne repræsenterer næsten 70 procent af mandaterne i Folketinget. Mikkel Bjørn, Dansk Folkepartis medieordfører, glæder sig over, at kristendommen igen står som en central del af DRs public service-forpligtelse.

Fra DRs side er der tilfredshed med den nye medieaftale. DRs formand Marianne Bedsted glæder sig over, at der står et bredt flertal bag aftalen, og at den er forholdsvis lang – frem til og med 2026:

– Det er godt, at der nu er indgået en aftale, som er bredt politisk funderet og som rækker frem til 2026. Det skaber ro om hele den danske mediebranche og viser en bred politisk opbakning til det danske indhold, siger Marianne Bedsted, der er formand for DR’s bestyrelse.

En af de nye ting, der er kommet med i aftalen, er et ønske om, at DR gør dele af arkivmaterialet mere tilgængeligt for danskerne på streamingtjenesten DR TV:

– Med aftalen skal vi i et selvstændigt univers på DR TV sætte dele af DR’s arkivindhold i spil på en ny og spændende måde. Det skal være et kurateret indhold, hvor danskerne kan få et gensyn med mange af de programmer og begivenheder, der udgør en vigtig del af vores fælles kultur og historie, siger Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR.

Hovedpunkter i medieaftalen

 • Omfordeling af mediestøtte til lokale og regionale medier.
 • Støtte til magasiner med publicistisk indhold.
 • Støtte til ugeaviser.
 • Mere støtte til nyetablering og udvikling af medier og mulighed for støtte til innovativ forretningsudvikling.
 • Der nedsættes et udvalg, der skal se på indretningen af fremtidens mediestøtte.
 • En balanceret kulturbidragsordning, der tilgodeser investeringer i dansk indhold.
 • Public Service-puljen moderniseres til også at støtte dansk indhold til radio og podcast.
 • Etablering af et center for graverjournalistik.
 • Styrkelse af dansk animation hos DR med krav om ekstern udlægning af produktionen.
 • Et lydunivers målrettet børn, som tilrettelægges som udbud til det private marked.
 • Adgang til DR’s arkiver via Det Kongelige Bibliotek og forpligtelse til DR om at formidle mere arkivindhold på DRTV.
 • DR forpligtes til at formidle den kristne kulturarv.
 • Der etableres et nyt Center for sociale medier, tech og demokrati. Centret skal blandt andet afsøge muligheder for ny regulering på tech-området, sikre viden om tech-giganternes indflydelse på demokrati og trivsel og styrke Danmarks interessevaretagelse i EU.
 • Midler til fakta-tjek-mediet TjekDet for at imødegå mis- og desinformation på digitale platforme samt styrket indsats for digital dannelse og trivsel i regi af Medierådet for Børn og Unge
Tidligere artikelNy medieaftale bærer præg af KLFs dialog med politikerne
Næste artikelNy rapport: Public service-medier er vigtige for mediebrugerne