Forside Bliv medlem

Bliv medlem

Som enkelt medlem af KLF får du:

 • Medlemsmagasinet Kirke & Medier 4 gange om året
 • Demokratisk indflydelse på foreningen (stemmeret)
 • Mulighed for at engagere dig som tovholder i et team under dit netværk
 • Mulighed for at engagere dig i nationale udvalg under landsstyrelsen
 • Mulighed for at engagere dig i DR’s dialogforum eller TV 2’s repræsentantskab på foreningens vegne.
 • Desuden støtter du arbejdet økonomisk gennem dit kontingent, og giver os et mandat i dialogen med medier og politikere
 • Årlig opkrævning af kontingent i marts måned

Som familie medlem af KLF får du:

 • Medlemsmagasinet Kirke & Medier 4 gange om året
 • Demokratisk indflydelse på foreningen (stemmeret)
 • Mulighed for at engagere jer som tovholder i et team under dit netværk
 • Mulighed for at engagere jer i nationale udvalg under landsstyrelsen
 • Mulighed for at engagere jer i DRs dialogforum eller TV 2’s repræsentantskab på foreningens vegne
 • Desuden støtter I arbejdet økonomisk gennem jeres kontingent, og giver os et mandat i dialogen med medier og politikere
 • Et familiemedlemsskab omfatter ægtefælle/samlever, som bor på samme adresse. Med et familiemedlemsskab sikrer du, at begge ægtefæller/samlevende har demokratisk indflydelse på foreningen (begge har stemmeret) og samme mulighed for at engagere sig i bestyrelser, udvalg og teams m.m. Samtidig støtter I foreningen med et lidt højere kontingent, og giver os et ekstra mandat i den vigtige dialog med medier og politikere. Det betyder noget for KLF’s arbejde, at vi har dette ekstra mandat
 • Årlig opkrævning af kontingent i marts måned
X