Forside Dialog

Dialog

Vi er i konstant dialog med
medier og politikere

KLF, Kirke & Medier er i en løbende dialog med relevante mediepersoner på ledelsesniveau og samarbejder med vigtige og beslutningsdygtige aktører i mediebranchen generelt. Samtidig har vi fokus på den mediepolitiske udvikling, som vi følger nøje, så vi kan varetage vores medlemmers interesser.

Dialogmøder

Flere gange om året finder der faste dialogmøder sted, hvor KLF er en helt central spiller. DR og TV 2 ser os som en relevant samarbejdspartner, der forstår at sætte fokus på de sager, hvor kirke og kristendom er omdrejningspunktet, eller hvor etikken bliver udfordret. Det skaber respekt og lydhørhed. Samtidig tager vi løbende kontakt til programmedarbejdere og redaktører, når der er konkrete sager, der kræver vores opmærksomhed, fx når medlemmer reagerer på aktuelle programmer.

SLS

KLF, Kirke & Medier er medlem af paraplyorganisationen SLS (Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer) og har i dag formandskabet i dette arbejde. Gennem SLS har vi det formaliserede samarbejde med DR og TV 2, og her kan vi fremføre både generelle temaer, som er relevante for alle mediebrugere, og specifikke KLF-temaer. Ud over KLF er arbejderbevægelsen og EU-modstanderne repræsenteret i SLS. Katolsk Medie Forum blev i 2015 sammenlagt med KLF.

International samarbejde

I KLF, Kirke & Medier ønsker vi at have et internationalt udsyn, så vi også gennem samarbejde med organisationer i andre lande kan opkvalificere vores dialogarbejde i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med vores søsterorganisation i Norge, Tro & Medier, som vi mødes med to gange om året. Ud over det deltager vi i konferencer med mediepolitiske temaer og har fx været på studietur med besøg hos BBC Religion & Ethics i London og ZDF Kirche & Leben i Mainz.

Giv en gave

kr.
Bemærkninger