Forside Partnerskaber

Partnerskaber

KLF, Kirke & Medier er en tværkirkelig organisation som ønsker at påvirke særligt public service-medierne til at sende programmer om kirke og kristendom bredt defineret. Hos DR kalder man stoffet Tro & eksistens. Vi ønsker at fremme udsendelser, der sætter fokus på, at den kristne tro er et vigtigt livsfundament for vores land og kultur og for det enkelte menneske tilknyttet en af landets mange kristne kirkesamfund og kristne organisationer. Og så lægger vi vægt på, at udsendelserne både handler om den historiske, kristne kulturarv og ikke mindst også et levet kristenliv i dag og kristne værdier, som i høj grad også er fundamentet for vores moderne samfund.

Samtidig arbejder vi for at fremme etik og menneskeværd i vores medier og deltager som den tværkirkelige spiller i debatten, når emner i relation til disse emner dukker op.

For at kunne nå bedst muligt ud med vores budskaber har vi brug for et stærkt bagland. Historisk har vi altid haft mange personlige medlemmer af foreningen, men vi ser også i en styrke i at kunne henvise til kirker og kirkelige organisationer som bagland. Det gælder både i forhold til at få et så stærkt mandat i debatten som muligt, men det handler naturligvis også om, at KLF, Kirke & Medier har brug for den synlighed, som et samarbejde med kirker og kirkelige organisationer også kan give. Ved at indgå i strategiske partnerskaber med kirker og kirkelige organisationer ønsker KLF at styrke den offentlige debat om og kristendommens placering i de danske public service-medier samt foreningens position i dialogen med mediefolk og politikere. Samtidig giver det strategiske partnerskab KLF en større legitimitet og synlighed i det kirkelige Danmark.

Vi tror på samarbejde og på, at netop denne form for samarbejde giver større gennemslagskraft til gavn for udbredelsen af det kristne evangelium i Danmark.

Strategiske partnere (alfabetisk opstillet)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS)

Den Katolske Kirke i Danmark

Den Kristne Producent Komite (DKPK)

Frikirkenet

Sydvestjyllands Efterskole

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)

Luthersk Mission (LM)

Hvad indeholder et strategisk partnerskab? KLF stiller en række relevante kompetencer til den strategiske partners rådighed. KLF har en unik adgang til ledelsesniveauet hos de danske public service-medier og bliver mødt med stor respekt i forhold til vores kompetenceområde. Følgende kompetencer er KLFs bidrag til det strategiske samarbejde:

  • Mediepolitisk lobbyisme på tendenser og mærkesager
  • Faste pladser i TV 2-regionernes repræsentantskaber
  • Lobbyarbejde, der lægger et konstant pres på public service-medierne for at fremme vores mærkesager om kristendom og god etik
  • Høringspart inden større programændringer bliver en realitet
  • Udgivelse af et kvartalsmagasin, som bliver læst af medlemmer, mediefolk og politikere
  • Aktiv debattør både i den regionale og landsdækkende presse
  • Fokus på mediebevidstgørelse af den kristne mediebruger
  • Facilitere en dialog mellem vores strategiske partner og public service-medierne med henblik på at få løst evt. konflikter eller misforståelser

Den strategiske partner inviteres til at bidrage med mærkesager, dagsordener og bekymringer, som KLF kan løfte op til public service-mediernes og politikernes bevågenhed. Der er ikke nogen økonomisk forpligtelse i samarbejdet. Men samarbejdet er defineret således, at den strategiske partner får en reel, demokratisk indflydelse på KLF, Kirke & Medier som en del af aftalen.

Kontakt generalsekretær Mikael Arendt Laursen (mikael@klf.dk) for yderligere information om strategiske partnerskaber.

Giv en gave

kr.
Bemærkninger