Forside Organisation

Organisation

KLF er en landsdækkende forening. I KLF, Kirke & Medier er det årlige landsmøde foreningens højeste myndighed, hvor medlemmerne kan få direkte indflydelse på foreningens arbejde og retning. Den daglige politiske ledelse varetages af landsstyrelsen, der består af 11 medlemmer. Landsstyrelsens medlemmer vælges demokratisk på landsmøderne hvert andet år (lige årstal). Generalsekretæren har ansvaret for den daglige administrative og organisatoriske ledelse og er desuden den daglige leder af landskontoret, der står for den daglige drift, kommunikation og servicering af foreningens medlemmer.

Bag om KLF, Kirke & Medier

KLF, Kirke & Medier er en fælleskirkelig og politisk uafhængig forening. Foreningens formål er at arbejde for gode vilkår for placeringen af det kristne evangelium i de elektroniske medier. Hertil hører arbejdet for at sikre udsendelser, der repræsenterer kristen kultur og kristne værdier. Foreningen arbejder desuden for, at disse medier opfører sig etisk forsvarligt over for såvel personer, som de emner, der behandles i udsendelserne. Herudover inspirerer foreningen kristne til at træffe gode og bevidste medievalg, særligt når det gælder brugen af skærme og teknologi.

Sådan er vores formål defineret ifølge KLF, Kirke & Mediers landsvedtægt

Hent KLFs vedtægter

§ 2. Foreningens formål
Foreningen, der er fælleskirkelig og parti-upolitisk, har til formål at arbejde for, at der i de elektroniske medier skabes gode vilkår for placering af det kristne evangelium, som det kommer til udtryk i Bibelen og den apostolske bekendelse, samt at arbejde for, at der bringes indhold, som repræsenterer den kristne kultur og de kristne værdier.

Foreningen skal ligeledes arbejde for god etik i medierne og for, at der i mediernes udsendelser udvises en etisk forsvarlig holdning over for mennesker, som medvirker, og emner, der behandles.

Foreningen skal også inspirere til bevidst mediebrug.

Arbejdsformen skal til enhver tid være i overensstemmelse med formålet ind i den aktuelle mediesituation.

 

Indsamlinger til vores arbejde foregår via egne trykte og elektroniske medier, via annoncering og mødeaktivitet. Indsamlingsnævnet er orienteret om vores indsamling således: På Indsamlingsnævnets liste står vi under IN-nr. 00178.

Læs om vores kernesager her
Se vores regnskab for 2022 her

Giv en gave

kr.
Bemærkninger