Mission & vision


KLF, Kirke & Medier er en fælleskirkelig mediebrugerorganisation


I et foranderligt mediebillede har vi som mediebrugerorganisation brug for at vide, hvor vi skal sætte ind. Hvad vil vi, og hvordan gør vi det? Disse tanker har ført til definitionen af en ny mission, en vision og flere målsætninger. Du kan blive klogere på, hvor KLF, Kirke & Medier gerne vil hen på denne side.

KLF, Kirke & Medier vil
• arbejde for, at evangeliet rækkes ud til alle mediebrugere i Danmark.
• sikre, at den kristne kultur og de kristne værdier har en naturlig plads i de elektroniske medier.
• kæmpe for en høj etisk standard samt anstændighed i de elektroniske medier til gavn for
brugerne og de, der eksponeres.

DIALOG

Vi vil være en relevant mediebrugerorganisation, der fører en idéskabende, konstruktiv og kritisk dialog med medier, politikere og øvrige interessenter.

PARTNERSKABER

Vi vil gennem strategiske partnerskaber repræsentere hele det kirkelige Danmark.

INSPIRATION

Vi vil være på forkant og vil inspirere medierne til at fremme programmer, der beskæftiger sig med kirke, tro og spiritualitet. Vi vil være en aktiv samtalepartner for medierne i etiske spørgsmål.

MEDIEBRUG

Vi vil gennem dokumentation, oplysning og en kvalificeret debat udruste mediebrugerne til at træffe reflekterede og bevidste medievalg i en stadig foranderlig medievirkelighed.