Debat: Ordet ’ghetto’ bør gå i glemmebogen

0
985

Hvorfor bruge et ord, der stammer fra en lang historie med jødeforfølgelse?
Kommentar af redaktør Svend Løbner
Ord er ikke bare lyde med en vis betydning. Ord har også medbetydninger. Og et ord som ghetto har en kedelig medbetydning. Det stammer fra en lang historie med jødeforfølgelse. Derfor er det problematisk, at bruge ordet, og at medier helt ureflekteret bringer det.
Siden 2010 har regeringen gjort brug af ordet ghetto for at definere såkaldte udsatte boligområder. Betegnelsen bliver ikke bedre af, at en af definitionerne på en ghetto er, at over halvdelen af beboerne er ikke-vestlige indvandrere.
Ordet ghetto betyder bydel med ensartet befolkning, ofte med en bestemt etnisk baggrund eller fra en bestemt samfundsklasse. Ordet har negativ medbetydning og oversættes derfor ofte som ”dårligt kvarter” eller ”slumkvarter”.
Fra Middelalderen og frem til Anden Verdenskrig er ordet brugt om de særlige kvarterer, som jøder blev henvist til at bo i. Afsondringen af jøder var led i jødeforfølgelse, hvor ghettoerne blev afspærret med mure og porte, som blev lukket om natten. Under nazismen blev ghettoer oprettet i tyske og tyskbesatte byer – en af dem Warzawa, hvor ghettoen tjente som gennemgangslejr til udryddelseslejre andre steder i Polen.
Derfor stejler jeg over brugen af ordet ghetto i omtalen af udsatte boligområder. Hvorfor bruge netop det ord, og hvorfor i det hele taget belaste et boligområde med den fællesbetegnelse. Det hjælper i hvert fald ikke noget, tvært imod. Folk føler sig fremmedgjort, stemplet, nedgjort og udelukket fra det øvrige samfund.
Jo, det kan være nødvendigt internt i stat, region og kommune at målrette en hjælpeindsats i bestemte boligområder, men når interne definitioner bliver eksterne markeringer for politikere og andre meningsdannere, og medier bevidstløst viderekolporterer disse definitioner, bliver de et problem for de beboere, de rammer. Og selve definitionen hjælper ikke en dyt.
Ord skaber, og derfor risikerer regeringens – og mediernes – fokus på problemer i ”ghettoer” at blive en selvopfyldende profeti.

Tidligere artikelKLF byder DR’s ny dramachef velkommen
Næste artikelKLF byder velkommen til ’De højere magter’