KLFs ønskeliste til ny medieaftale

TV 2 gratis for alle, ny public service tv-kanal om kultur, fokus på værdier og historie, flere penge til DR og tydeligere markering af de kirkelige højtider og helligdage. Det er nogle af KLF, Kirke & Mediers ønsker til den kommende medieaftale.

I foråret 2022 forhandler politikkerne om public service-mediernes rammer for de kommende år. KLF, Kirke & Medier har afleveret nedenstående 12 ønsker til kulturministeren og medieordførere.

Flere midler til dansk public service

Danske værdier, sprog og kultur er under pres, og derfor vil KLF, Kirke & Medier styrke de danske public service-medier. Vi ønsker at hæve det samlede beløb til public service i en ny medieaftale.

Public service-kontrakten skal være mere præcis og specifik

KLF, Kirke & Medier ønsker, at der i forbindelse med de midler, som fra det offentlige anvendes til danske medier, i højere grad præciseres, hvad det er for opgaver og forventninger, vi har til medierne. Det gælder i særlig grad de medieinstitutioner som i væsentlig grad er offentligt finansieret som DR og de regionale tv-stationer. Public service-kontrakterne skal være mere præcise med forventninger til indhold, målgrupper og samfundsansvar.
 
Vi mener ikke, at det knægter armslængdeprincippet, hvis der stilles mere præcise krav til indhold, så længe den journalistiske frihed bevares.
 
Vi ønsker, at det bliver præciseret, at DR har en forpligtelse til at markere de danske højtider, samt at DR er mere forpligtet til at styrke kendskab til danske traditioner, historie, sange, salmer og kulturelle grundlag. Ligeledes mener vi, at DR skal forpligtes på at afspejle det danske foreningsliv.

DR skal være særligt forpligtet overfor ældre og udsatte grupper

Da mange af de kommercielle udbydere er fokuserede på de yngre og midaldrende brugere, har DR en særlig forpligtelse overfor de ældre samt udsatte og syge mennesker. De handler både om indhold, tilrettelæggelse og formidling. De fleste ældre tager den mere med ro, stopper mere op og holder op med at løbe efter de umiddelbare behov. De ser verden og livet i et større perspektiv. Derfor har kirken og gudstjenesten, som bærere af et fællesskab og en kultur, som skaber samhørighed og genkendelighed, en særlig appel til de ældre.
 
Vi møder blandt vores medlemmer mange ældre og udsatte, som har været særligt glade for programmer som Fællessang hver for sig, Morgensang og Live fra Højskolesangbogen. Vi mener, at det er vigtigt at styrke ikke alene de blødere programkategorier for de ældre, men alle programformater, så der bliver et større fokus på den ældre, svage og udsatte. Der bliver flere og flere ældre i Danmark, og for mange af de svageste ældre er det vanskeligt at komme ud især om aftenen. Derfor er der brug for, at der også i prime time er mere fokus på denne befolknings-gruppe. Det er endvidere vigtigt i forhold til disse grupper, at der er et klart, ordentligt og tydeligt sprog i DR’s programmer.

De fælles værdier som historie, sprog og kultur skal have en central placering i offentligt finansierede medier

KLF, Kirke & Medier mener, at public service-medierne har et særligt ansvar for at få formidlet vores historie, sprog, kultur, de kristne værdier og demokratiforståelse også til nye grupper af borgere. Det handler både om børn og unge men også om indvandrere, som skal gives en ordentlig mulighed for at forstå grundlaget for det samfund, de skal indgå i. Vi skal bevare forståelsen for et fælles samfund og nogle grundlæggende værdier, og medierne skal tage større ansvar for at formidle disse værdier.
 
Public service-medierne skal tage større ansvar i forhold til at formidle vores kristne værdigrundlag. Det handler i særdeleshed om tydeligere markering af de kirkelige højtider og helligdage. Vi mener, at det er væsentligt, at der i public service-aftalerne med DR og TV 2 samt 24Syv og Radio4 fastholdes et ansvar i forhold til de kristne kulturværdier i Danmark.

DR skal styrkes og samarbejde mere med foreninger, kirker og kulturinstitutioner

KLF, Kirke & Medier ønsker, at DR bliver styrket. Vi ønsker i væsentlighed en stærk public servicemedieinstitution, som kan være til stede på alle platforme og være uafhængig af økonomiske interesser. DR skal styrke det danske produktionsmiljø ved at indkøbe programmer og indhold fra eksterne producenter og dermed styrke kreativiteten i produktionsmiljøerne, så DR ikke lukker sig om sig selv.
 
DR skal interagere med kirker og danske kulturinstitutioner. De skal formidle indhold, som er relevant og vedkommende for danskerne, ligesom de med deres indhold skal afspejle det forenings- og kulturliv, som er nogle af grundstenene i vores samfund. Danskerne er i vid udstrækning medlem af folkekirken. Vi er foreningsmennesker, og vi samles i sogne, foreningslivet og andre kulturelle sammenhænge. Dette liv skal have en central placering og afspejles i DR’s sendeflade. Det skal sikres gennem præcisering i public service-kontrakten med DR.

En ny public service-kulturkanal

Da vi mistede DR K, mistede vi en kanal med stærkt fokus på kultur, samtale og eksistens. KLF, Kirke & Medier ønsker, at der genskabes en kulturkanal i Danmark. Det kunne være ved at give DR endnu en kanal. En alternativ model kunne også være at skabe en kanal i stil med den fransk/tyske kulturkanal Arte. Vi ser, at dk4 formår at producere nogle spændende, danske programmer, som i indhold og form adskiller sig fra det øvrige mediebillede. Vi mener, det ville styrke det danske mediebillede, hvis der skabtes basis for mere af den type indhold på en public service-platform.

Borgerne skal have indflydelse på public service-medierne

KLF, Kirke & Medier mener, at der skal sikres en god, folkelig indflydelse på public service-medierne. Vi er glade for, at der i public service-kontrakterne for DR, TV 2 og de regionale stationer er stillet krav om samarbejde med brugerne, herunder specifikt en dialog med os som lytter- og seerorganisationer. Vi har rod i den danske befolkning og repræsenterer mange mennesker og er derfor en god og relevant samarbejdspartner for public service-medierne, så de fastholder deres forankring i det folkelige Danmark. Vi så gerne, at DR blev endnu stærkere folkeligt forankret fx ved, at befolkningen fik en plads i DR’s bestyrelse - repræsenteret gennem lytter- og seerorganisationerne.

TV 2s hovedkanal skal være frit tilgængelig for alle

KLF, Kirke & Medier ønsker, at TV 2’s hovedkanal igen bliver frit og gratis tilgængelig for hele befolkningen. Vi mener, at den konkurrence, som man ønskede ved etableringen i 1988, til stadighed er ønskelig på trods af det generelt meget større mediebillede i dag. Der er meget færre mediehuse i Danmark i dag end i 1988, og derfor er der brug for, at vi sikrer to stærke, helt eller delvist offentligt ejede uafhængige journalistiske miljøer i Danmark. Vi mener, at TV 2’s hovedkanal kunne gøres tilgængelig for alle, ved at der på TV 2 Play blev gratis adgang til live-streaming af hovedkanalen.
 
Vi mener endvidere, at TV 2 med deres hovedkanal skal forpligtes på at supplere DR ikke alene på nyhedsstoffet, men også være en kanal som skal afspejle samfunds- og kulturlivet. Vi kan i den sammenhæng undre os over, at der fx aldrig er gudstjenester på TV 2.

De regionale tv-stationer

KLF, Kirke & Medier ønsker et stærkere samarbejde mellem TV 2 og de regionale tv-stationer. Gode eksempler har vi set under corona-pandemien, hvor TV 2 Nyhederne kl. 19 blev udvidet til en times udsendelse, hvor der så blev stillet om til de regionale vinduer. Det er en god måde at anvende ressourcerne på. De nuværende vinduer skal fastholdes. Selvom flere og flere streamer, er det stadig væsentligt for de regionale stationer, at der er centrale vinduer i forlængelse af TV 2’s egne nyhedsudsendelser.
 
Vi ønsker desuden, at alle udsendelser på de regionale tv-stationer bliver tilgængelige for alle. De er produceret for medieskatten, derfor bør de også være tilgængelige for brugere i hele landet.

Medieombudsmand

KLF, Kirke & Medier støtter tanken i regeringens udspil om en medieombudsmand. Vi mener, at den digitale udvikling med bl.a. influencere, bloggere og youtubere har skabt nogle nye medieformer, som er vanskelige at kontrollere i de traditionelle organer, hvorfor vi hilser tanker om en medieombudsmand meget velkommen.

Tech-giganter og sociale medier bør bidrage til dansk produktion

KLF, Kirke & Medier er enig i regeringens tanker om at beskatte streamingtjenester, så de medvirker til finansieringen og dermed produktionen af dansk indhold.
 
Penge opkrævet som skat fra tech-giganterne bør placeres i en særlig pulje, som tech-giganterne også selv kan ansøge. Det vil sikre mere dansk indhold på de populære streamingtjenester, hvilket vil medvirke til, at grupper i befolkningen, som ikke i så høj grad anvender de klassiske, danske public service-medier, også får adgang til dansk indhold.

Radio4 og 24Syv

KLF, Kirke & Medier mener, at når de nuværende sendetilladelser udløber, skal disse to kanaler ikke længere udbydes som klassiske radiokanaler. I stedet skal der satses på podcasts, som er med til at give baggrundsstof for eksempelvis aktuelle nyhedshistorier, samfundsforhold, historisk og kulturelt indhold. Der skal i stoffet være et særligt fokus på unge mennesker og anvendelse i forbindelse med undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Giv en gave

kr.
Bemærkninger