Foto: Tine Harden, DR

KLF har bedt professor Kurt E. Larsen, generalsekretær Arne Pedersen og stud.mag. Malene Vase om at anmelde 2. sæson af Herrens Veje. Det gør de på skift. Kurt E. Larsen skriver om 5. afsnit.

 
Herrens Veje er godt fjernsyn. Det kører langsomt, vemodigt og alvorligt – som selve tilværelsen nu engang er, hvis man da vover at gå om bag glimmeret og de store ord. Skikkelsen Mikkel er typen på den del af den moderne kultur, for hvem alt handler om facade og ydre performance. Erhvervsfolk skal have, hvad de vil have. Sandhedsspørgsmålet rører ham ikke – ja, han forstår vel egentlig slet ikke, at nogle kan have eksistentielle overvejelser, der er mere vigtige end salgstal og gennemslagskraft.

Næstekærligheden, og dens grænser
Præstefamilien Krogh arbejder diakonalt, uden at ordet bruges. Johannes, den ellers så hårde og lukkede, har et varmt hjerte for en hjemløs, er får lov at være i kirken. Og ikke mindst for Svend, som han vil gå gennem ild og vand for. Svends job er truet, og af næstekærlighed skjuler Johannes ham, lyver for andre, fortier Svends tyveri og endda ud blandt pusherne for at købe Metadon til ham. Familien Krogh involverer sig dybere i Svends problemer, og får arrangeret forsoningsmøde med datteren. Alt sammen en smuk beskrivelse af kristendommens diakonale side.
Og samtidig bevæger de sig vel ude ved grænsen. Kan man suspendere det etiske i en større sags tjeneste? Giver næstekærlighed ret og pligt til at bryde landets love? Den katolske kirke holdt – vel af næstekærlighed – hånden over præster, der havde misbrugt andre. De blev ikke udleveret til offentlig rettergang, men fik tilgivelse og blev internt forflyttet. I dag kan vel alle se, at det var en fadæse, fordi der ikke blev taget hensyn til ofrene.
I TV-serien vil menighedsrådet have stoppet Svends ansættelse, fordi ”folk snakker”. Tilgivelse og næstekærlighed er smukt og godt, ja, det er selve kernen i kristentroen. Men retfærdighed hører også med, så stiller familien Kroghs overtrædelse af landets love dem ikke på linje med den katolske kirkes håndtering af misbrugsskandalerne?

Problemer med det multireligiøse
Det er i dag dybt politisk ukorrekt at stille spørgsmålstegn ved det gode i globalisering og multireligiøsitet. Herrens Veje gør det også sjældent, men i dette afsnit vover man at se sagen fra en anden side. Amira og hendes eks-mand repræsenterer to forskellige tolkninger af Islam, og det slår gnister, fordi de har en fælles datter. Skal pigen på lejrskole med de danske børn, og skal hun se sin mor drikke nytårs-alkohol? Eller skal hun hellere opdrages af sin arabiske farmor med de muslimske værdier?
Det er heller ikke uden problemer, da Emilie indleder et forhold til sin psykolog og end ikke har skænket det en tanke, at han som jøde – ganske vist sekulær – ikke spiser svinemørbrad. Trods den udbredte og overfladiske tolerance kommer der en hverdag, hvor de forskellige religiøse traditioner medfører så forskellige kulturer, at det giver problemer. Også selvom de fleste i serien har et ret nominelt forhold til deres religiøse tradition.

Lad jer forvandle – midt i livet
Kirketjeneren Svend er den af seriens kristne personer, der har det mest umiddelbare og autentiske forhold til kristen tro og tradition. Han må til gengæld bede om præstens forbøn og nærmest insistere for at få præsten til at gennemføre et skriftemål. Han falder tilbage i sit stofmisbrug, med alt hvad dertil hører af kriminalitet og familieproblemer, men han bliver reddet tilbage – ved præstefamiliens diakonale hjælp og ved hjælp af sin tro.
Overskriften for afsnit 5 er et bibelcitat fra brevet til Romerne: Lad jer forvandle, ved at sindet fornyes.
Den forvandling oplever Svend på en klassisk kristen måde, ved Guds ord og bøn. Sideløbende forvandler sønnen Christian mennesker gennem sin kursusvirksomhed Open Minds. Uden Guds hjælp, men ved god retorik og moderat psykisk pres får han en mand til i al offentlighed at forvandles og til at bryde ud af sit gamle liv. Så kan enhver seer overveje hvilken vej til forvandling, man foretrækker.

Herrens Veje er godt og utypisk fjernsyn. Det kører langsomt og rejser alvorlige spørgsmål. For min skyld måtte folkekirkens kernebudskab, den lutherske lære om synd og nåde, lov og evangelium, gerne komme mere tydeligt frem end i de glimt, hvori det nu sker. Men tak for at have rejst spørgsmålene.
1. afsnit: Er alt håbløst?
2. afsnit: Om døden – set fra menneskers egne veje eller Herrens…
3. afsnit: Evangeliet ifølge Johannes
4. afsnit: Hvad kan der ske ved at række hånden ud?
 

Hvad mener du om Herrens Veje?
Bland dig i debatten på vores Facebook-side
eller send din reaktion.

DRs omtale af 5. afsnit, 2. sæson af Herrens Veje
Svend har tilbagefald i sit stofmisbrug og vil ikke have hjælp. Johannes og Elisabeth insisterer på at træde til, da de kan se, hvor
alvorligt det står til. Christian holder sit hidtil største foredrag for en fuld sal af topchefer og medarbejdere. Men under foredraget går
han for vidt og får en medarbejder til at overskride sine egne grænser.

Tidligere artikelMagasin 4 – 2018
Næste artikelLea Korsgaard får Buketten af KLF, Kirke & Medier