Landsmøde

06okt09:0021:00Landsmøde

Detaljer

Program for landsmødet
9.00 Ankomst, registrering og kaffe
9.45 Velkomst og andagt
10.00 Generalforsamling
Landsstyrelsen foreslår denne dagsorden:
1. Valg af dirigenter, referenter og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen
3. Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet siden sidste ordinære generalforsamling
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer
6. Valg af medlemmer samt suppleanter til landsstyrelsen
7. Drøftelse af arbejdsopgaverne inden for landsforeningen herunder vedtagelse af nyt fokusområde
8. Orientering om budget for landsforeningen samt fastsættelse af kontingent
9. Valg af revisionsfirma
10. Eventuelt
12.30 Frokost
13.30 Indslag v. landskontoret
14.00 Oplæg v. Ivar Brændgaard ”Fra præstekanal til den mest populære regionale tv-station”
15.00 Kaffe
15.45 Orientering fra Projekt Mediemod
17.30 Middag
19.00 Festaften:
Tale ved DR´s kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen Musikalsk indslag ved Merete Laursen og pianist
Kaffe, indsamling og legatuddeling.

more

Tidspunkt

(Lørdag) 09:00 - 21:00

Sted

Trinity

Giv en gave

kr.
Bemærkninger