”Gud fader bevares” kommer fint fra land

"Premieren på Gud fader bevares? var meningsfuld og fængende uden at blive unødigt forfladigende," skriver forfatter og debattør Jacob Munk i en kommentar til første udgave af Radio4s nye trosprogram.

0
1812
Anders Stjernholms (t.v.) nye program får positive ord med sig på vejen fra stud.theol Jacob Munk (t.h.).

Det vakte ikke så lidt debat, da Radio4 sidste år indledte trosprogrammet ”tro på det” med musikeren Isam B som vært. Kanalen er tilsyneladende ikke bange for at møde modstand, da de nu igen har valgt en kontroversiel vært til at lede lytteren gennem trosstof, nemlig ateisten og debattøren Anders Stjernholm.

Stjernholm er det danske udtryk for en tilsyneladende international trend af ”komedie-ateister”. I disses hellige haller, hvor også navne som Ricky Gervais og Bill Maher figurerer, har man set hvordan ny-ateismen, med sin kontante, lettilgængelige og anti-akademiske revselse af religion, næsten naturligt flyder over i stand up’pen. Deres religionskritik er kendetegnet ved at al teologisk nuancering af komplekse spørgsmål anses som tom udenomssnak – et kun alt for gennemskuelig forsøg på at vige uden om de absurditeter som religionen rummer i sin rene form.

På dette punkt ligger nyateismen i naturlig forlængelse af den religiøse fundamentalisme, som den både er forårsaget af og selv har accelereret. Derfor vil den ydre højrefløj af det religiøse miljø – det kristne såvel som det islamiske – formodentlig være Sjternholms primære rekrutteringsgrundlag for sine gæster. Vanskeligere er det at forestille sig, om Stjernholm vil kunne indgå en kvalificeret debat med den majoritet af danske teologer, præster og imamer, som har blik for kompleksiteten ved at tolke af flere tusind år gamle tekster og nuancerne af religiøse spørgsmål generelt.

Stjernholms bramfrie kritik og ”no bullshit”-attitude sikrede, at interviewet ikke fortabte sig i floskler og forsigtigheder men blev ved debattens nerve.

Jacob Munk

I premieren var Stjernholm derimod på hjemmebane. Debatten omhandlede risikoen forbundet med ramadan i corona-tiden, og det vanskelige spørgsmål om ytringsfrihed og muligheden for at kritisere Islam. Gæsten var imam Sheikh Mohammed Khani, og de to var ikke et dårligt match. Stjernholms bramfrie kritik og ”no bullshit”-attitude sikrede, at interviewet ikke fortabte sig i floskler og forsigtigheder men blev ved debattens nerve. Diskussionen gik på, om der er for store sundhedsmæssige risici ved at faste i disse dage og Sheikh Mohammed Khani svarede fint for sig. De havde begge dannet overblik over forskning i smittefare forbundet med faste, og Mohammed Khani fik pointeret at mennesker i farezonen naturligvis var frie til ikke at faste ifølge gængs praksis. I hjertet af diskussionen stod det vanskelige dilemma, at der unægtelig er en vis risiko forbundet med glukose- og væskemangel, samtidig med at ramadanen for de fastende er en hellig og betydningsfuld begivenhed, hvis sociale og religiøse funktion ikke må undervurderes. Så hvad vejer tungest?

Vanskeligere blev det for Sheikh Mohammed Khani at svare for sig, da snakken efterfølgende gik på ytringsfrihed og muligheden af at kritisere islam. Sheikh Mohammed Khani fastslog, at der skulle være frihed til saglig meningsudveksling men ikke nødvendigvis til hån og tilsvininger. Særligt tilspidsede debatten sig, da der blev sat en optagelse på af et kraftfuldt (og kættersk!) Yahya Hassan digt. Stjernholm spurgte om sådan en ytring skulle være lovlig, og Khanis svar var uklart og svævende. Stjernholm var skarp i at forhindre den udbredte retoriske strategi at gemme sig bag parolen ”det vil ikke være praktisk gennemførligt i Danmark i dag” for at undgå at tilkendegive sin personlige holdning. Samtidig rummer debatten en reel problemstilling, og hvor end man placerer sig, kan man ikke stå uforstående for Sheikh Mohammed Khanis indignation over retorikken i dag. Også Stjernholm måtte med forargelse sige, at mange af de lytterbeskeder der tikkede ind, ikke kunne læses op på grund af deres hadske tone.

Alt i alt lover det fint for radio4’s nye satsning. Premieren var meningsfuld og fængende uden at blive unødigt forfladigende. Det bliver spændende at se om Stjernholm også ville kunne kvalificere debatten, når spørgsmålene lander på folkekirke og kristendom. Jeg vil i hvert fald glæde mig til at lytte med, når han næste uge skal møde Lars Sandbeck til en debat om religionskritik. Det vil utvivlsomt få de mere kontroversielle sider af Stjerholms religionsforståelse frem.

Jacob Munk
stud.theol, forfatter og debattør.

“Gud fader bevares?” sendes de kommende ti torsdage kl. 11.05. Første gang i dag, torsdag den 7. maj. KLF, Kirke & Medier inviterer fagfolk til at kommentere på hvert af de ti afsnit af ”Gud fader bevares?” – kommentarerne bliver offentliggjort i kølvandet på hver udsendelse.

7/5: ”Gud fader bevares” kommer fint fra land

Tidligere artikelAteist bliver vært på nyt trosprogram på Radio4
Næste artikelStjernholm tog point i 2. udgave af “Gud fader bevares?”