DR vildleder befolkningen i debatten om arbejdsmiljø og kvindelige præster

I et åbent brev til DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn, DRs nyhedsdirektør Sandy French og lytternes og seernes redaktør i DR Jesper Termansen kritiserer Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier, i skarpe vendinger DR Nyheder for manipulerende og vildledende journalistik.

0
1166

I mere end en uge har DR fortalt om arbejdsmiljøet i folkekirken gennem en række af nyhedsindslag i radio og tv og artikler på dr.dk. Det er bestemt relevant at afdække udfordringer indenfor alle brancher. Vi har brug for stærke public service-medier til den opgave. Men vi har også brug for journalister, der forstår den branche, de afdækker. Desværre er DRs dækning præget af misforståelser og decideret elendig journalistik.

Et omdrejningspunkt i DRs dækning er en såkaldt explainer, en mini-dokumentar, som har til formål at forklare historien bag nyheden. At give seerne sammenhæng, overblik og forståelse. En rigtig fornuftig ambition, som fortjener ros.

DRs explainer til denne dækning hedder: ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?” Explaineren fortæller blandt andet om en hemmeligholdt paragraf, som giver menighedsråd ret til at ansætte en mandlig fremfor en kvindelig præst.

Screenshot fra DRs explainer ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?”

Allerede her bliver det tydeligt, at explaineren umuligt kan svare på det spørgsmål, den forsøger at undersøge: ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?” Explaineren antyder, at der er en meget særpræget form for ansættelsesprocedure i folkekirken, som gør det generelt svært for kvinder at arbejde i folkekirken.

Men sådan forholder det sig slet ikke: Menighedsråd må ikke fravælge en kordegn, organist, kirketjener, graver, kirke- og kulturmedarbejder og så videre, fordi vedkommende er kvinde. Det er kun præster. Explaineren vil med andre ord aldrig nogensinde være i stand til at svare dækkende på det spørgsmål, den stiller. Spørgsmålet gemmer ganske enkelt på nogle præmisser, der ikke er dækning for. Ingen redaktører med forståelse for folkekirken ville acceptere en artikel med en sådan vinkling.

Screenshot fra DRs explainer ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?”

Kvindefobi og præstekjoler

Afsættet for DRs dækning er en undersøgelse om arbejdsmiljøet i folkekirken. Der er ingen tvivl om, at alle trygt skal kunne passe deres arbejde. Uanset om man er præst i folkekirken eller parkeringsvagt. Et klap i numsen på en kvindelig præst skal besvares med en syngende lussing i våbenhuset. Amen!

Men når DR i en explainer kobler arbejdsmiljøet i folkekirken sammen med en modstand med kvindelige præster, blandes æbler og pære i en harsk journalistisk frugtsalat. Explaineren og DRs dækning kan ikke føre bevis for, at visse menigheders modstand mod kvindelige præster bruges til at legitimere grænseoverskridende, diskriminerende adfærd. Den kobling udebliver ganske enkelt. Derfor bliver det op til seerne at foretage den grundløse kobling. Og det er måske det, der er målet med explaineren?

Det er måske enklere at finde eksempler på, at den grænseoverskridende adfærd mod kvinder, der er ansat i folkekirken, kommer fra personer, der er ligeglade i spørgsmålet om kvindelige præster, men har et generelt forkvaklet forhold til kvinder. Dette er desværre blot et lille eksempel på explainerens undladelsessynder.

Screenshot fra DRs explainer ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?”

Ekspert på det forkerte sted

I explaineren medvirker en ekspert: Else Marie Wiberg Pedersen, teolog og lektor i systematisk teologi ved Århus Universitet med speciale i køn og kirke og feministisk teologi. Man skulle umiddelbart tro, at hun var en relevant ekspert at have med. Men i DRs dækning kommer hun snarere til at stå som part fremfor ekspert.

Screenshot fra DRs explainer ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?”

DR citerer i indgangen til explaineren fra 1. Korinterbrev kapitel 14, og senere siger journalisten: ” Man nævner to steder i Bibelen, der er nok flere…” Hvorefter Else Marie Wiberg Pedersen afbryder og siger: ”Nej, det er der ikke. Ellers ville de nævne dem.” Explaineren nævner for det første ikke, at det andet sted er fra 1. Timotheusbrev kapitel 2. Man skal desuden heller ikke bruge mere end fem minutter på Google for at finde frem til, hvad modstandere af kvindelige præster ellers bruger af argumenter. DR er for hurtige til at tage Wiberg Pedersens svar for gode varer – og udfordrer ikke påstanden.

Screenshot fra DRs explainer ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?”

Wiberg Pedersen er desuden citeret for at sige: ”Det er noget teologisk makværk at bruge Bibelen som begrundelse.” Det er et legalt synspunkt at have, men det signalerer ikke særlig stor respekt for modstanderes ståsted. DR kan ikke klandres for Wiberg Pedersens udsagn, men DR kan med rette kritiseres for at viderebringe det uden at give modparten mulighed for at komme til orde. Det er dovent, useriøst og tendentiøst. Man får indtryk af, at Wiberg Pedersens synspunkt flugter med DR Nyheders synspunkt, og derfor får udsagnet lov til at passere uimodsagt.

Screenshot fra DRs explainer ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?”

Explaineren slutter med et stort svirp med halen efter alle journalistikkens regler. Wiberg Pedersen får det sidste ord med citatet: ”Rækker man Fanden en lillefinger, tager han hele armen.” Et bemærkelsesværdigt citat. Igen DR kan ikke kritiseres for, at Wiberg Pedersen udtaler det, men DR kan med rette kritiseres for at viderebringe det. Citatet er en bearbejdning af talemåden ”rækker man fanden en lillefinger, tager han hele hånden” og bruges til at beskrive en situation, hvor en lille smule imødekommenhed udnyttes i urimelig grad. Man kan for det første spørge, om modstandere af kvindelige præster er fanden selv? Man kan dernæst spørge, om modstandere af kvindelige præster i overdreven grad udnytter en imødekommenhed? Men den største udfordring ved udsagnet er, at det blafrer i vinden, hvad Wiberg Pedersen egentlig mener? Det er op til fortolkning for seeren, som kunne være hjulpet med nogle velbegrundede opfølgende spørgsmål.

De tre eksempler peger på en generel udfordring ved Wiberg Pedersen. Er hun ekspert? Eller er hun en part? En ekspert kan fint have holdninger, men det bør underbygges af en faglig viden. DR bruger Wiberg Pedersen, så hun stort set kun fremstår som en part i sagen, en tilhænger af kvindelige præster, fremfor en ekspert, der grundigt og redeligt kan redegøre for begge synspunkters position. Hvis Wiberg Pedersen er part, skal den anden side kunne komme til orde.

Jagten på sandheden forstummer i DR

Explaineren lægger op til en række spørgsmål om DRs redaktionelle overvejelser, omgang med kilder og fakta samt valg af vinkling. Vi har bedt redaktøren på DRs Explainer-redaktion om et interview. Det har han nægtet at stille op til. Vi har kontaktet ledende medarbejdere i DR, men er blevet mødt af en mur af tavshed.

Vi ville blandt andet gerne have spurgt DR om følgende:

  • Hvem talte I med?
  • Talte I med teologer, der står på begge sider i debatten?
  • Er der dækning for rubrikken: Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?
  • Besvarer explaineren spørgsmålet?
  • I explaineren medvirker en teolog og lektor, Else Marie Wiberg Pedersen. Er hun ekspert eller part?
  • Er det dækning for at antyde, at det er undtagelsens skyld, at nogle kirkegængere vil fravælge en kvindelig præst?
  • Har nogle, I har talt med, forholdt sig til, at årsagen til bestemmelsen og menighedsråds og kirkegængeres holdning bunder i bibelsyn?
  • Lektoren mener, at der ikke er andre bibelvers end 1. Kor. 14, 33-35, som modstandere af kvindelige præster benytter som argument for deres modstand. Stemmer det overens med jeres research?
  • Kunne explaineren have haft glæde af, at en modpart talte lektoren imod, når afvisningen var så klokkeklar?

Vi har desværre ikke modtaget nogen respons fra DR.

Vi ved, at udsagn, der havde til formål at nuancere og perspektivere sagen, fra nogle af de kilder, som DR har talt med, er blevet valgt fra. Og eftersom DR har afvist at stille op til interview om sagen, giver det rum for gisninger om de redaktionelle overvejelser og de dybere begrundelser, der ligger bag explaineren.

Det er uklædeligt, at DR ikke vil gøre rede for sit syn. Det oplever vi heldigvis relativt sjældent. Men det er særdeles bekymrende, at DR vil stå som afsender af et så håbløst journalistisk produkt. Det fremstår tendentiøst i sin vinkling og manipulerende i sin fremstilling. Og DR fremturer med, at hvis man har set den explainer, forstår man sagen om arbejdsmiljø i folkekirken meget bedre. Explaineren bidrager ikke til opklaring og indsigt men til fordummelse af befolkningen. Uanset hvad man måtte mene eller ikke mene om kvindelige præster, så er explaineren et partsindlæg. Og DR stiller ikke noget op i forhold til at forlede seeren til at tro, at det er DRs partsindlæg.

Derfor udtrykker KLF, Kirke & Medier en kraftig kritik af DR Nyheder på grund af explaineren ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?” Den bygger videre på kollektive fordomme om folkekirken – som de måske også ser ud i DR – og er slet og ret manipulerende og tendentiøs. Det er milevidt fra det DR, som vi i KLF kender, respekterer og forsvarer.

Mikael Arendt Laursen,
generalsekretær i KLF, Kirke & Medier

Tidligere artikelHar du hørt sommerserien om krig og kriser?
Næste artikelFra teknologibegejstret til teknologiskeptisk