Søstrene Bisp går danskere på klingen om tro

0
933

To biskopper går tæt på politikere, kulturpersoner og gejstlige om deres forhold til tro, eksistens, kirke og samfund. ”Søstrene Bisp” sendes på DK4. 
Af Robert Bonde Hansen
To biskopper har kastet sig ud i en utraditionel rolle: At være tv-værter.
Biskopperne over Fyens og Haderslev Stifter, Tine Lindhardt og Marianne Christiansen, inviterer i ”Søstrene Bisp” forskellige mennesker i studiet til en snak om tro og eksistens.
Programseriens titel er en let modificering af 80’ernes kendte satire ”Brødrene Bisp”, hvor to biskopper syntes at de fik gjort for få gode gerninger og derfor anskaffede en Volvo for at køre ud og hjælpe folk i nød.
Søstrene Bisps tv-udsendelser vil uden tvivl også være til hjælp for mange. For de handler nemlig om det, som optager de fleste: Livets store spørgsmål.

– DK4 spurgte, om vi ville lave udsendelser med fordybelse i eksistentielle emner. Det syntes vi lød spændende og aftalte derfor at lave en programserie med titlen ’Søstrene Bisp’. Indholdet skulle være en samtale mellem et menneske med noget på hjerte inden for tro og eksistens og så enten Marianne Christiansen eller mig selv, fortæller biskop Tine Lindhardt.
Sætter kristendommen i spil
Hvordan ser I jeres rolle som biskopper i forhold til at optræde i et program som Søstrene Bisp?
– Biskoppen er præst med en særlig funktion. En vigtig opgave er at forkynde evangeliet ved gudstjenester rundt om i stiftet og at opmuntre og inspirere præster og menighedsråd. Biskoppen har desuden en opgave i – sammen med andre – at sætte kristendom og tro i spil i forhold til mennesker og samfund. Det synes Marianne Christiansen og jeg, at programmet er en god ramme for, siger Tine Lindhardt og uddyber:
– Der er flere måder, flere sprog, så at sige, man kan tage i brug, når man præsenterer folkekirke og kristendom. Forkyndelse er ét sprog, diakoni et andet, undervisning et tredje, debat og samtaler et fjerde – mission og praksis kunne være et femte og sjette. Der er brug for det hele.
Mennesker med noget på hjerte
Og tro og eksistens er et centralt element i udsendelserne, fortæller biskoppen.
– Det blev aftalt med DK4, at programmerne også skulle have ”en tredje stemme” i form af et citat, oftest enten fra Bibelen eller fra en salme.
– Bibel og salmer er således ofte med som en slags samtalepartnere. Desuden kommer gæsten mere på bane, idet salmevers og bibelcitat er valgt af gæsten.
Gæsterne har været forskellige. Nogle har deres udgangspunkt i en folkekirkelig sammenhæng. Andre har deres rod i en anden kirke eller tro. De to biskopper har bl.a. interviewet nu afdøde redaktør og debattør Erling Tiedemann, som var katolik og rabbiner Jair Melchior om at være jøde i Danmark. Andre bekender sig ikke til nogen tro.
– Fælles for gæsterne er, at de har noget på hjerte!
Taler om alt – også Guds humor
Nogle udsendelser har nærmet sig debatprogrammer, som da Tine Lindhardt havde folketingsmedlem Karsten Hønge (SF) i studiet for blandt andet at drøfte forholdet mellem kirke og stat. Andre har lignet litteraturprogrammer, som da hun havde forfatter Josefine Ottesen i studiet for at tale om hendes historiske romaner.
– Men vinklen er tro og eksistens, ikke primært debat eller litteratur, fastslår Tine Lindhardt.
Kan man mærke, at det er to biskopper, der er tovholdere?
– Det håber jeg faktisk ikke, hvis man med det mener, at vi taler på kirkens vegne. Men at vi er to personer for hvem kirke og kristendom er en hjertesag – det lægger vi ikke skjul på. Det afspejler sig blandt andet ved, at vi ofte har talt om Gud og Jesus, om gudstjeneste, om magtesløshed i forhold til Gud, om skyld og tilgivelse, og om hvorvidt Gud har humor!
Ikke kun mikrofonholdere
De to biskopper bringer også sig selv på bane i udsendelserne:
– Vi er ikke blot mikrofonholdere, men giver os til kende som mennesker for hvem kirke og kristentro spiller en vigtig rolle.
Er det undervisningsprogram?
– Nej, men jeg håber, at seerne får stof til eftertanke om, hvad kristendom og tro er, og hvad det betyder for os som mennesker og samfund, siger Tine Lindhardt.
Og stof til eftertanke fik seerne, da biskoppen talte med en præst om, hvorvidt Gud kan tåle, at man bliver vred på ham. En anden gang talte Marianne Christiansen med en gæst om det, der sker, når man synger salmer sammen.
Alle kan være med
Alligevel vil Tine Lindhardt ikke betegne udsendelserne som ”kristne”:
– Gæsterne er ikke nødvendigvis kristne. Det er faktisk ikke noget, vi spørger om, for fokus er tro og eksistens, og jeg håber bestemt, at mennesker, som måske ikke umiddelbart vil kalde sig kristne, kan få glæde af udsendelserne.
Hun tilføjer:
– Men fordi vi er dem, vi er, og fordi vores samfund er præget af kristendommen, har emner og samtaler ofte naturligt kredset om temaer inden for kristendommen. Ligeså naturligt er det for mig, at samtalerne også tager tro op generelt, både kristentro og andre menneskers tro, og at samtalerne skaber rum for den bredere eksistens- og trossamtale, om dannelse, om etik, om liv og død.
Søstrene Bisp
Biskopperne Marianne Christiansen og Tine Lindhardt skiftes til at være vært i DK4’s programserie om tro, etik og meget andet mellem himmel og jord. Serien er et samarbejde mellem DK4, Haderslev stift og Fyens stift og kan ses på DK4.dk, Haderslevstift.dk og Fyensstift.dk.

Tidligere artikelHumor og ærlighed i populær radioterapi
Næste artikelPer Stig: DR er fundament for public service