Se kandidaterne til KLF’s landsstyrelse

0
1799

Vi nærmer os vores næste landsmøde, og en vigtig del af denne dag er valg til KLF, Kirke & Mediers landsstyrelse, som er vores øverste ledelse. De delegerede på landsmødet har mulighed for at stemme på følgende kandidater:

Simon Ambrosen

Jeg hedder Simon Ambrosen og er 37 år. Sammen med min hustru Margit er jeg ansat som bestyrer af Sømandshjemmet Aggershøj, som er beliggende på Ærø. Vi bor på Sømandshjemmet, der er beliggende i Marstal. – Det har været vores faste base de sidste 10 år, sammen med vores 5 børn.
Grunden til, at jeg stiller op til valget til landsstyrelsen, er fordi jeg håber på, at jeg vil kunne bidrage med et par yngre øjne på arbejdet. KLF har for år tilbage spillet en stor rolle i danske medier, og mange danskere har været glade for KLF og bakket arbejdet op. I den nye medievirkelighed, kræver det enorm omstillings parathed for at have en berettigelse. Jeg vil gerne være med til at KLF er relevant for danskere også om 10 år.
Noget jeg særligt vil arbejde for, er at være med til at kortlægge, hvad unge familiers udfordringer er i den nye medievirkelighed. Hvad har de brug for af information og værktøjer, til at navigere i det virvar af muligheder som børns skærme tilbyder og lokker med. Jeg står selv midt i denne udfordring og savner et netværk/organisation til at læne mig op ad, i de mange svære til- og fravalg som hverdagen med børn kræver.
Jeg tror, at KLF har brug for at glemme jagten på nye medlemmer, og i stedet fokusere på hvad og hvor vi kan gøre en forskel for familierne, som virkelig er udsatte. Samt give familierne en tro og et håb på, at de kan navigere igennem sumpen af udfordringer og opdrage stærke og mediebevidste børn og unge.

Dan Billeskov

Alder: 65 år
Beskæftigelse: Efterlønner og tusindkunstner.
Bopæl: 4370 St. Merløse, Sjælland

Hvorfor stiller du op til KLF´s landsstyrelse?
Jeg har været medlem af KLF i over 40 år, og siddet i landsstyrelsen i over 8 år. Jeg vil gerne fortsætte det arbejde som jeg har lavet i årendes løb, særlig samarbejdet med TV2 og DR.
Desuden sidder jeg i SLS`s Bestyrelse (Sammenslutningen af Lyttere & Seere), udpeget af landsstyrelsen.

Hvad vil du særligt arbejde for som landsstyrelses-medlem i KLF?
Jeg vil arbejde for at sproget og etikken bliver bedre især på DR. Fortsætte dialogen med DR og TV2.
Sætte fokus på de digitale medier, gennem ”Mediemod”. Dialog med Mediepolitiske ordfører fra Christiansborg, samt Kirke og Kulturministeren.

Hvad skal KLF gøre for fortsat at være relevant?
Vi skal fortsætte det gode samarbejde med de Danske Medier, (DR og TV2). Fortsætte samarbejdet med TV2 Regionerne samt DR P4., det nytter noget, og vi gør en forskel. Vi skal blive mere synlige i Mediebilledet i Danmark, og vi skal arbejde målrettet med at få nye medlemmer samt samarbejdspartner. Jeg vil fortsætte med at arbejde for den gode stemning som er i landsstyrelsen.
Vi har en fremtid i det danske mediebillede.

Jørgen Hansen

Jeg er 68 år, pensioneret og bor i Randers. Erhvervsmæssigt har jeg været beskæftiget i IT-branchen med gennemførelse af primært større IT-projekter.

Min genopstilling er primært begrundet i, at jeg har lyst til fortsat at gøre en indsats for det vigtige arbejde, KLF står midt i. Mit særlige ansvarsområde er i den nuværende landsstyrelse at være kasserer, hvilket indebærer, at jeg er landsstyrelsens ansvarlige for KLF’s overordnede økonomi. KLF’s økonomi er udfordret af det faldende medlemstal, fordi vi primært lever af medlemskontingenter. Det er derfor mit fokus at bidrage til såvel aktiviteter, der kan øge medlemstilgangen som til at sikre den økonomiske styring.

For fortsat at være relevant skal KLF efter min opfattelse fastholde den kritiske dialog med Danmarks Radio og TV2 som public service medier med henblik på at understrege og påpege behovet for udsendelser med kristent indhold, primært gudstjenester, men også være den stemme, der forsvarer den ordentlige tone og det ordentlige sprog. Jævnlige hændelser i medierne viser, at der er endog meget brug for det.

KLF har desuden en mission i at fortælle om digitale mediers overvældende påvirkning – særligt når det drejer sig om børnene, hvilket vi gør i projekt ”Mediemod”, som er foreningens store satsning på dette område.

Simon O. N. Marqvarsen

Jeg er 34 år gammel og bosat i Nyborg sammen med min hustru, til dagligt arbejder jeg som Lead Developer hos Netcompany hvor mine primære opgaver er fokuseret omkring IT Konsulent opgaver hos private og offentlige kunder primært i service sektoren.

Jeg stiller op til landsstyrelsen for en ny periode fordi KLFs arbejde gør en forskel, dels på public service medierne hvor vi har bibeholdt et højt tryk på medierne og konstant minder dem om at holde den gode tone og huske det kristne budskab i det de laver.
Men især for den yngre generation hvor vi med nye produkter som Mediemod går ind og rådgiver og vejleder hver enkelt om hvordan de bør agere i en ny medievirkelighed hvor man selv finder sit indhold.
Her kan KLF virkelig gøre en forskel da vi her skal hjælpe den enkelte med at vælge indhold, da vi ikke på samme måde kan påvirke afsenderen af indholdet.

Jeg vil især arbejde for at KLF holder sig relevant ved at sætte fokus på at være aktuelle for de yngre generationer. Det især ved at fastholde at alle skal kunne bruge public service mediernes tilbud, og især ved fortsat at holde fokus på de yngre generationer.
Jeg ser Mediemod som starten på et forbedret KLF hvor vi i lige så høj grad sætter fokus på at hjælpe det enkelte medlem til at have et sundt forhold til medierne som vi forsøger at holde medierne i nakken.

Bent Munch

Jeg er årgang 54, så jeg blev 66.
Er pensionist og Øboer, min ressourcer bruges på hjem, familie og så vigtig kirkelig forenings arbejde. Tidligere beskæftigelse bl.a. DRs Musikafdeling, Kontorleder, Kontorchef, Pantefoged og IT konsulent samt Nævning og lægdommer. Har siden 80 boet i Nykøbing F, med min hustru.
Siden jeg var helt ung, nygift og arbejdede i DR tænkte jeg, at der måtte være nogen der tog sig af de Kristnes ønsker og behov i vore medier. Derfor meldte jeg mig ind i KLF og engagerede mig i arbejdet. Behovet er bestemt ikke blevet mindre med tidens udvikling.
Som Landsstyrelsesmedlem mener jeg, at Public Service skal være en naturlig del af medierne, og at disse bør afspejle kristen etik og livsstil helt naturligt, lige så højt som sport og andre naturlige ting vi må forholde os til i livet. Dvs. at kristendommen bør indgå klart og naturligt i alle eksisterende indslag, men ligeledes i selvstændige indslag og programmer, som andet.
Vi lever i en kristent land og med en kristen kultur, dette bør tydeligt afspejles i de danske medier, og her bør bl.a. medierne være et godt eksempel med god kristen etik og sprogbrug, da medierne som meningsdanner har en stor magt.
KLF er en rigtig god og vigtig sag, og ingen andre tager sig af dette vigtige arbejde hvis ikke vi gør det, som bl.a. handler om at afspejle kristen etik og livsstil i hverdagen.

Maria Kofod Primdahl

Jeg er 25 år og jeg bor i Aarhus Vest sammen med min mand, Daniel, og min søn, Mikael.
Jeg har en professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation og nu læser jeg en kandidat i diakoni på Aarhus universitet.

Hvis jeg bliver valgt til landsstyrelsen, vil jeg særligt gerne arbejde med Mediemod. Jeg synes det er vigtigt med den kritiske røst i dagens mediedebat som KLF bidrager med, og den vil jeg gerne være med til at udbrede. Jeg oplever, desværre, at mange forældre er meget ukritiske eller uopmærksomme overfor hvilken påvirkning skærmforbrug har på dem selv og deres børn og det synes jeg er enormt ærgerligt! Jeg tror det skyldes manglende viden for mange og derfor vil jeg gerne være med til at udbrede viden om dette emne. Jeg er selv blevet meget opmærksom på mit medieforbrug efter jeg blev gravid og det et noget som jeg hele tiden arbejder med så jeg kan lærer min søn gode vaner også når der kommer til skærmforbrug.
Vi lever i den verden er bliver mere og mere digitaliseret og hvor der hele tiden kommer nye medier på baner og i min optik gør det bare KLF endnu mere relevant. Vi har brug for en stemme der er kritisk og som tør tale imod en blind tilslutning til digitaliseringen. Desuden har vi fortsat brug for en debat om kvaliteten af indholdet i både fjernsyn og radio.

Tidligere artikelMød Katarina og Flemming der står bag radio- og tv-gudstjenesterne
Næste artikelTV 2-regionerne leverer et stærkt juletilbud

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar

Skriv dit navn her