Sådan har KLF og DR kommunikeret om Morgensang på Ramasjang

Henover sommeren fik DRs store coronasucces Morgensang ny vært, Silja Okking, og ny ”moderkanal”, Ramasjang. Men sucessen har fået ridser i lakken, mener Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier.

0
1985

– DR fortjener ros for morgensang-konceptet, som har appel til en uhyre bred målgruppe med både nye sange og gamle salmer. Men på baggrund af reaktioner, vi har modtaget hen over sommeren, er der grund til kritik af DR, fastslår Mikael Arendt Laursen.

Helt konkret går kritikken på tre sange: Sydpå (med Bro), Lad mig rulle dig (med Pharfar) og Fugle (med Pilfinger). KLF lagde en anmeldelse af programserien ”Morgensang på Ramasjang” på klf.dk den 12. august – i kølvandet på sidste udsendelse – hvor vi blandt andet skrev: ”Der var mange musikalske højdepunkter i Morgensang på Ramasjang, men også nogle aparte afstikkere ud i moderne musiks perverse afkroge. DR gør sig skyldig i et meget alvorligt svigt overfor børnene…”

Som det fremgår af KLFs seneste magasin har vi været i dialog med DR om Morgensang på Ramasjang. Dialogen forløb således:

Kan du hjælpe med at skaffe en DR-replik til denne kommentar til/anmeldelse af Morgensang på Ramasjang:
https://klf.dk/morgensang-paa-ramasjang-var-hyggeligt-men-enkelte-gange-graenseoverskridende-plat/

Jeg har et svar til dig her fra Erik Struve Hansen, redaktionschef på DR Ung TV.

”Vi er glade for at høre, at I har sunget med på Morgensang med Ramasjang, og at I har nydt at synge med på en masse af sangene. Alle sange er valgt ud fra børnenes perspektiv og på baggrund af hvilken musik og hvilke sange som optager børnene. Her findes også sange med semantik og associationer, der bliver forstået meget forskelligt alt efter om det er børne- eller voksenører som lytter med, og sådan tænker vi, at det nok altid har været på tværs af generationer.”

Ha’ en dejlig solskinsdag,

Tak for svaret. Det giver anledning til følgende spørgsmål:

 1. Har I dokumentation for, at børn hører Sydpå, Lad mig rulle dig og Fugle?
 2. Hvordan tolker børn følgende:

a: ”Når du går i de korte kjoler
og jeg endelig kan dufte dig.”

b: ”Og jeg kan li’, at du sukker, når jeg rører dig
Tjek den effekt, som du har på min bambus”

c: ”Sig god dag til min king kong
Nu vil du lege Monika og Clinton
Eller Marge og Homer Simpson”

 1. Hvad skal forældrene fortælle deres børn, hvis de undrer sig?
 2. Kan man adskille digterens intention/mening med sangen fra sangen selv?
 3. Er det i overensstemmelse med sangens mening at præsentere ”Lad mig rulle dig” som en bagesang/massagesang?
 4. Hvilke redaktionelle overvejelser ligger der bag at fjerne ordet ”[vulgært udtryk]” fra sangen ”Lad mig rulle dig”?
 5. I mixet til sangen ”Sydpå” med Bro er der lyden af en seng, der knirker. Hvilke redaktionelle overvejelser ligger der bag at have den lyd med, da sangen blev fremført på Ramasjang?
 6. Mange – både børn og unge – finder musik via Youtube. Hvis man finder musikvideoen med Fugle og Sydpå, bliver sangens mening tydelig. Hvad tænker DR om det?
 7. Hvilke aftaler har der været med Bro, Pharfar og Pilfinger omkring deres optræden på Ramasjang, versionering/tilpasning af deres sange og rammefortælling/kontekst?
 8. Er DRs programetik blevet overholdt?
 9. Helt faktuelt: Hvor mange og hvilke børneprogrammer/programmer på Ramasjang er indenfor det seneste år udover Morgensang blevet produceret af DR Ung – eller hvor DR Ung har redaktionelt ansvar?

Tak for din mail. Jeg vender retur til dig.

Så har jeg svar til dig fra Erik Struve Hansen:

”Tak for dine spørgsmål, som vi har forsøgt at svare på samlet.

Vores ambition med Morgensang på Ramasjang har været at skabe et rum for landets børnefamilier, så de på tværs af generationer kunne synge med på både kendte og mindre kendte sange hver morgen. Genrerne har været alsidige og gæsterne og kunsterne har været bredt repræsenteret fra Daimi og Lars HUG som forældrene måske kender bedst til nyere popsangere som fx Bro og MGP-vinderne SODA der er meget populære hos børnene.

Det har været intentionen, at børnene dels skulle kende kunstnere fra deres hverdag og dels skulle introduceres til nye kunstnere. Flere af sangene har derfor været landeplager eller fremgået af spillelister for børn – fx Bros ”Sydpå” og Djames Brauns ”Kigger på fugle”. Vi forholder os altid til kritik og gode input, som vi får på baggrund af vores programmer – det gør vi også i dette tilfælde. Vi medgiver, at enkelte ord i enkelte sange er til den grove side, hvis man tolker dem som voksne. Al erfaring fra redaktionen og redaktørerne på Ramasjang er dog, at børn hører disse sange fra et børneperspektiv, så længe de få metaforer er på dette niveau. Når de hører ”Kigger på fugle” så kigger de vitterligt på fugle, og ”Sydpå” er et varmt land i syden. Det er også genkendelsen af kunstnere fra børnenes hverdag, der gør, at såvel børnene som deres familier får lyst til morgen efter morgen af følge ’Morgensang på Ramasjang’ – og det har givet DR mulighed for at introducere nye kunstnere og nye genrer for børnene. Det skal understreges, at DR altid er særligt opmærksomme på hensynet til de yngste i Ramasjang-målgruppen, og derfor indgår de etiske retningslinjer naturligt som en del af den forudgående redaktionelle proces – selvfølgelig også i forbindelse med ’Morgensang med Ramasjang’.

”Morgensang med Ramasjang” er jo slut for denne gang da det sendte i sommerferien mens børn og voksne var hjemme sammen. Nu sender vi igen ”Morgensang” på DR1 der ligger i direkte forlængelse af Philip Fabers første version. Her er der kommet et par nye tiltag, hvor vi i weekenden fokuserer på børnefamilier og hver onsdag vil en folkeskole synge for i én af programmets to sange. Det er nye tiltag, vi er rigtig glade for, da vi på den måde bidrager til at samle børn og voksne i et fællesskab om den danske sangskat.”

Det er helt fint, at Erik Struve Hansen svarer samlet på spørgsmålene – men jeg kan bare ikke se af svaret, at der er svaret på alle spørgsmålene.

Vil I ikke nok være søde at svare på de spørgsmål, jeg stiller som opfølgning på den første kommentar? Eller vil I foretrække, at vi tager den over telefonen eller noget helt andet? Eller hvis Erik Struve Hansen ikke kan eller vil svare på dem, kan det være, at I kan henvise os til en anden i DR, der kan?

KLF hører ikke fra DR i nogle dage, hvorfor vi skriver til den ansvarlige i DRs kommunikationsafdeling.

Jeg ved ikke, om jeg skal tolke tavsheden som, at I ikke vil/kan/ønsker at svare på mine spørgsmål om Morgensang på Ramasjang. Jeg mener ikke, at spørgsmålene er urimelige. Jeg har derfor brug for en forklaring på, hvorfor jeg ikke kan få svar på mine spørgsmål. Hvis det er bedre, at jeg stiller spørgsmålene over telefon direkte til Erik Struve Hansen, så fortæl mig det. Men jeg finder tavsheden besynderlig.

Jeg har kigget på både spørgsmål og svar og det er min vurdering, at Erik i det svarer ret fyldestgørende på de spørgsmål, som ligger inden for, hvad han som redaktionschef kan og skal forholde sig til i forhold til det specifikke program. Hvordan børn konkret opfatter specifikke sange mv. tænker jeg ekstern fagkundskab er bedre at rette spørgsmålene til.

Det er hel normal kutyme i vores pressebetjening – og det gælder ift. samtlige medier – at vi samler delsvar på en række spørgsmål i samlede svar, da der på den vis kan komme mere argumentation og substans i svarene.

Jeg vil gerne begrunde, hvorfor jeg stiller nogle af spørgsmålene, og hvorfor jeg ikke mener, at der er svaret på spørgsmålene:

“1. Har I dokumentation for, at børn hører Sydpå, Lad mig rulle dig og Fugle?”

Her svarer Erik Struve Hansen (ESH): “Flere af sangene har derfor været landeplager eller fremgået af spillelister for børn.” Det er ikke dokumentation. Jeg har ikke mulighed for at efterprøve den påstand. En DR-journalist ville aldrig acceptere det som dokumentation.

“2. Hvordan tolker børn følgende: [..]”

Jeg stiller spørgsmålet, fordi ESH skriver: “Al erfaring fra redaktionen og redaktørerne på Ramasjang er dog, at børn hører disse sange fra et børneperspektiv, så længe de få metaforer er på dette niveau.” Det fortæller ikke noget som helst om, hvad de så lægger i for eksempel “Tjek den effekt, som du har på min bambus”. Når ESH henviser til erfaringer gjort internt i DR, må det også være muligt at redegøre for dem.

“5. Er det i overensstemmelse med sangens mening at præsentere ”Lad mig rulle dig” som en bagesang/massagesang?”

Spørgsmålet udfordrer en grundtanke i journalistikken om at give korrekte informationer. Når man ser på Pharfars egne udtalelser i øvrigt om den sang, er det spørgsmålet om præsentationen af sangen overfor seerne var korrekt.

“6. Hvilke redaktionelle overvejelser ligger der bag at fjerne ordet ”[vulgært udtryk]” fra sangen ”Lad mig rulle dig”?”

Når der bliver sagt “shhh”, tænker jeg, at der må ligge nogle redaktionelle overvejelser bag. Det bliver der ikke svaret på.

“7. I mixet til sangen ”Sydpå” med Bro er der lyden af en seng, der knirker. Hvilke redaktionelle overvejelser ligger der bag at have den lyd med, da sangen blev fremført på Ramasjang?”

Spg. 6 henviser til noget vulgært, der blev fjernet i udsendelsen. Spg. 7 henviser til noget, der kan tolkes vulgært, og som var med. Det bliver der ikke svaret på.

“9. Hvilke aftaler har der været med Bro, Pharfar og Pilfinger omkring deres optræden på Ramasjang, versionering/tilpasning af deres sange og rammefortælling/kontekst?”

Det bliver der ikke svaret på.

“11. Helt faktuelt: Hvor mange og hvilke børneprogrammer/programmer på Ramasjang er indenfor det seneste år udover Morgensang blevet produceret af DR Ung – eller hvor DR Ung har redaktionelt ansvar?”

Det bliver der ikke svaret på. Og man kunne tilføje: Hvem har besluttet, at Morgensang på Ramasjang skal produceres af DR Ung – og ikke af DR Ramasjang?

Jeg har fremhævet 7 spørgsmål, som jeg finder det rimeligt at få svar på. Det håber jeg er muligt på den ene eller anden måde.

Tak for mailen. Du hører fra os mandag.

Her er et svar på de dele, som vi mener, vi kan svare på udover de svar, I allerede har fået.

Det er stadig Erik Struve Hansen fra DR Ung, der svarer:

”Sangvalgene bygger dels på erfaringer fra redaktionen, hvoraf mange har børn i aldersgruppen, og dels på hvilke sange, som har været fx landeplager eller generelt fyldt meget på hitlister. Specifikt i forhold til de to numre ”Sydpå” og ”Fugle”, er der tale om nogle af de absolut største landeplager i popmusik, vi har haft i Danmark i løbet af de seneste år – begge numre har været blandt de absolut mest streamede hits i Danmark.

Hvis et ord har en for entydig betydning, har vi valgt at tage det ud. Lydeffekter har vi ikke set grund til at fjerne.

Alle medvirkende er forud for deltagelse i ’Morgensang med Ramasjang’ sat ind i, hvilket program de medvirker i.

’Morgensang med Ramasjang’ blev ekstraordinært løftet i en periode, hvor DR fokuserede ekstra meget på dansk musik og samtidig havde et særligt fokus på, at det var bredt repræsentativt på tværs af genrer og kunstnere.”

Skal jeg forstå det sådan, at det øvrige kan eller vil DR ikke svare på?

Ej heller spørgsmål 11, som er af ren faktuel karakter?

Ift spørgsmål nr. 11 handler det om, at Morgensang med Ramasjang blev løftet i samarbejde mellem DR Ung, B&U og DR Ramasjang. På alle programmer var en Ramasjang-redaktør tilknyttet. DR Ung har pt. en animationsserie i produktion til Ramasjang og har tidligere også lavet enkelte produktioner hertil.

Dialogen med DR om Morgensang på Ramasjang bliver i øvrigt behandlet i premieren på KLFs podcast.

Tidligere artikelKLF TV: Tilbageblik på Buketten
Næste artikelKLF TV: Buketten til Kurs mod-programmerne

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar

Skriv dit navn her