Nyt fra Europa

0
906

KLF, Kirke & Medier har gang i mange ting – og sidder med ved mange møder med spændende, indflydelsesrige personer og organisationer. I denne uge har generalsekretæren været et smut i Bruxelles for at mødes med andre lytter- og seerorganisationer i Europa.

MikaelArendtLaursen-portraet
For anden gang i år var Mikael Arendt Laursen til bestyrelsesmøde i den europæiske samarbejdsorganisation for lytter- og seerorganisationer EURALVA, som KLF, Kirke & Medier er medlem af via SLS.
EURALVA har i 2013 markeret sig ved en række internationale møder, hvor de med forskellig vinkel har sat fokus på lyttere og seeres rettigheder i Europa. Fx ved en konference om regulering af internettet og udfordringerne ved, at flere og flere fjernsyn er koblet op på nettet og en konference om, hvad den teknologiske udvikling gør ved os som forbrugere og samfund.
Et stærkere EURALVA – en styrke for KLF
I den kommende tid vil EURALVA fortsat deltage i de møder og konferencer, som giver indflydelse på den europæiske lovgivning på lytter- og seerområdet, ligesom der vil blive sat fokus på en stærkere profilering af organisationen. En ny hjemmeside er på trapperne, hvorfra der formentlig kommer en jævnlig nyhedsopdatering til interesserede. Det fortæller
Arbejdet på internationalt plan er samtidig en døråbner til en tættere dialog med nationale politikere. Et internationalt fokus kan sikre større opmærksomhed for mærkesager, når de drøftes med fx de mediepolitiske ordførere i Folketinget i Danmark.
Endelig arbejdes der nu på at planlægge en egentlig EURALVA-konference  i Spanien i andet halvår af 2014. Det fortæller vi i KLF selvfølgelig også mere om, når det kommer helt på plads.

Hvad er SLS?

SLS står for Sammenslutningen af Lytter- og Seerorganisationer i Danmark. Lea Rosfort, landsformand for ARF-Multimedier (Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund) overtog i 2012 formandsposten fra Lars-Peter Melchiorsen, tidligere landsstyrelsesformand i KLF, Kirke & Medier. Lars-Peter var formand for SLS igennem seks år.
SLS er en sammenslutning af lytter- og seerorganisationer der omfatter:

  • ARF-Multimedier (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund)
  • KLF, Kirke & Medier
  • Kik og Lyt, EU-modstandernes lytter og seerforening
  • Katolsk Medieforum

SLS’ formål er at:

  • styrke brugerindflydelsen på DR og TV 2
  • sikre at public service-forpligtigelsen på DR og Tv 2
  • samarbejde med relevante partnere for at sikre danskerne kvalitet og alsidighed i udbuddet af udsendelser i radio og tv.

Dette formål søges bl.a. opnået ved løbende dialogmøder med DR og TV 2’s direktioner, samt gennem deltagelse i DR’s regionale dialogfora og TV 2 regionernes repræsentantskaber og bestyrelser.

Hvad er EURALVA?

EURALVA (The European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associatiations) eller på dansk “Den europæiske sammenslutning af lytter- og seerorganisationer.
EURALVA består af medlemsorganisationer og enkeltpersoner fra Danmark, Finland, Italien, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige og Ungarn samt observatører fra Australien og Canada. Derudover har Euralva kontakt til forskere og kulturpersonligheder i andre europæiske lande.
Fra Danmark er SLS repræsenteret med Mikael Arendt Laursen fra KLF, Kirke & Medier. Mikael er på vegne af SLS næstformand i EURALVA.
EURALVA’s formål er at:

  • holde sine medlemsorganisationer orienteret om den aktuelle udvikling i europæiske og internationale udsendelser, herunder nye lovforslag, offentlige høringer om radio- og tv-politik samt indvirkningen af digital teknologi.
  • forberede skriftlige og mundtlige indlæg til Europa Kommissionen og Europarådet om nye politiske initiativer samt ændringsforslag til eksisterende direktiver og lovgivning.
Tidligere artikel10 gudstjenester mellem jul og nytår
Næste artikelStatus fra sofahjørnet: Juleuhyggen breder sig!