Morgenandagten bliver et rigtigt tv-program

Efter 90 år i radioen og 10 år på tv får alle danskere nu mulighed for at se morgenandagten i levende billeder direkte fra domkirken i København. Det er blevet en realitet takket være et tæt samarbejde mellem DR og Københavns Domkirke.

0
1831
Københavns Domkirke - Vor Frue Kirke. Foto: Thue.

Bedre internetforbindelser og robotteknologi betyder, at der nu kan komme levende billeder på Morgenandagten, som samsendes på både P2 og DR2. Morgenandagten er et af de ældste programmer i radioen, men i over 10 år har man kunne se morgenandagten på først DR2, så på DR K fra 2013 og fra 2020 igen på DR2. Men nu vil der komme direkte billeder fra Københavns Domkirke – takket være et tæt samarbejde mellem DR og domkirken.

Henrik Bo Nielsen, kulturdirektør i DR, er optaget af at løfte trosstoffet i DR – og ser dette tiltag som et tydeligt eksempel på det:

– At styrke transmissionen af Morgenandagten er en fortsættelse af det arbejde, som DR har sat i gang for at løfte formidlingen af trosstoffet, forklarer Henrik Bo Nielsen, som i samme ombæring takker domkirken for samarbejdet:

– Takket være et vellykket og dedikeret samarbejde med Københavns Domkirke, kan vi inden længe levere en væsentlig forbedret formidling, der åbenlyst vil komme seerne og lytterne til gavn, siger Henrik Bo Nielsen.

Helt konkret er der installeret faste kameraer i kirken, som kan fjernstyres fra DR Byen, og der er yderligere skudt et fiberkabel ind under domkirken, så forbindelsen mellem domkirken og DR er så hurtig som mulig.

Det er en gammel drøm, der går i opfyldelse for Anders Gadegaard, der er domprovst i Københavns Domkirke:

– Jeg har længe drøftet muligheden for at få levende billeder på morgenandagten med DR, og det er en stor glæde for mig, at det nu bliver en realitet. Jeg er sikker på, at følelsen af deltagelse vil blive forstærket hos folk, når man ikke bare hører musikken og ordene, men også kan se os, der spiller, synger og taler, lyder det fra Anders Gadegaard.

Samarbejdet mellem DR og domkirken har været en afgørende faktor for, at det har kunne lade sig gøre, forklarer Christoffer Emil Bruun, trosredaktør i DR:

– Københavns Domkirke er et helt unikt kirkerum, og det har krævet megen kreativitet og håndværksmæssig snilde at give Morgenandagten et optimalt udtryk i levende billeder på tv. Men nu er kameraerne installeret, så de er i stand til at fange de kirkelige handlinger fra de ønskede vinkler. Ved hjælp af godt samarbejde og dygtigt personale, er det lykkedes at udvikle en løsning, som vi er meget glade for og som jeg ser frem til, at seerne kan få glæde af, lyder det forventningsfuldt fra Christoffer Emil Bruun.

Men det er ikke kun seere på DR2, der får glæde af ændringerne: Den nye hurtigere forbindelse mellem domkirken og DR betyder, at lyden også bliver væsentlig forbedret til gavn for lytterne på P2.

KLF, Kirke & Medier roser DR for fornyelsen af transmissionen, der har knap 90 år på bagen:

– Det er glædeligt, at DR så tydeligt og klart udtrykker en ambition om at styrke formidlingen af den kristne kulturarv og samtidig er optaget af at tænke formidlingen ind i en nutidig ramme. Morgenandagten er en god start på dagen for rigtig mange af vores medlemmer og mange andre, og vi kan se for os, at formatet er fremtidssikret, siger Mikael Arendt Laursen.

At DR har ambitioner på trosområdet, hvad denne investering viser, gør også, at Mikael Arendt Laursen drister sig til at komme med et ønske:

– Det er indiskutabelt, at DR har ambitioner på trosområdet. Det er morgenandagten, tv-gudstjenesten, Paula Larrains nye tv-program Det gode råd og de kirkelige programmer på P1 tydelig eksempler på. Men jeg håber, at DR også husker på børnene: Hvordan kan man formidle den kristne kulturarv, det levede kristenliv og de kristne værdier til børnene? spørger Mikael Arendt Laursen.

Tidligere artikel’Det gode råd’ er et stærkt program med god bredde, men mangler dybde
Næste artikelAnmeldelse: Stjernholms konfirmationskritik falder til jorden med et brag