Kristen lokal-tv kan nu få tilskud til driften

0
1172

Alle lokale tv-stationer, der ikke er kommercielle, kan nu for tilskud til driften. Det betinger dog, at de sender lokale udsendelser.
Der er over 43 millioner på højkant til driftstilskud til såkaldt ”ikkekommercielt” lokal-tv. Det indbefatter kristne lokal-tv-stationer som for eksempel KKR-TV. Har stationerne allerede programtilladelse, kan de søge om tilskud til driften – og det skal være inden den 2. oktober 2017.09.01
Muligheden skyldes, at medieaftalen for 2015-2018 bevilger 43,8 millioner kroner årligt til ikke-kommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet, som administrerer puljen, har nu åbnet for ansøgning om driftstilskud for 2018 til ikkekommercielt lokal-tv på det digitale tv-net MUX 1.
Alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, som har programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, kan søge, oplyser Den Kristne Producent Komité, der danner paraply for 35 kristne lokalradio- og tv-stationer.
Der er dog visse krav til ansøgerne, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen: “Der kan alene ydes tilskud til stationer, der opfylder vilkårene i deres programtilladelse om bl.a. minimumssendetid og lokalt indhold.”
Fristen for indlevering af ansøgning er mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00.
Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse på sit møde i december 2017. Efter nytår vil ansøgerne modtage et tilsagnsbrev eller afslagsbrev via e-mail.
Læs mere og følg link til ansøgningsskema her.

Tidligere artikelNetværk Ringkøbingfjord på tur
Næste artikelKLF til DR: Husk også at give tro og kristendom et løft