KLF til møde i DR om fremtidens højmesse på P1

0
799

hoejmessen_sulsted-kirke
Sulsted Kirke. Foto: DR.
Torsdag 8. december 2016 var KLF, Kirke & Medier inviteret til workshop i DR Byen. Emnet var højmessen på P1, som DR ønsker at forny for at tiltrække flere lyttere end i dag.
Af generalsekretær Mikael Arendt Laursen
Det var DR selv, der havde inviteret KLF til workshop for at drøfte, hvilke muligheder, vi som kristen mediebrugerorganisation kan se for højmessen på P1, der har været en del af sendefladen altid. KLF mødte talstærkt op til mødet med landsformand Henning Bjerg Mikkelsen, Bent Munch og Peter Thomasen fra landsstyrelsen og jeg selv, generalsekretær Mikael Arendt Laursen. Fra DR deltog kanalchef på P1, Thomas Buch-Andersen, chef for DR Tro, Morten Thomsen Højsgaard og tilrettelægger af radiogudstjenesten, Katarina Lewkovitch. I et par timer fik KLF et indblik i de udfordringer, der indimellem er, når man sender en direkte transmission fra en gudstjeneste. Undervejs fik vi også talt om de elementer ved udsendelsen, vi som KLF’ere særligt godt kan lide.
Den bedst mulige udgave af højmessen
Forud for workshoppen nåede vi at tale med flere KLF-medlemmer om højmessen, og af disse samtaler fremgik det tydeligt, at introduktionen til gudstjenesten, hvor tilrettelæggeren fortæller om særlige forhold ved den aktuelle kirke er et væsentligt element. KLF-medlemmerne er også glade for, at der er tid til at transmittere stort set hele gudstjenesten hver søndag. I det hele taget er højmessen på P1 et program, som mange i KLF’s bagland glæder sig over.
Når DR ønsker at ændre et så væsentligt program som dette, så er det vigtigt, at de gør det med stor nænsomhed. Det var da også DR’s ønske, og det blev understreget, at man fortsat ønsker at sende direkte transmissioner, men at man samtidig har en klar idé om, at fornyelse kan være med til at tiltrække flere lyttere. Derfor vil der nu foregå en proces, hvor DR tager kontakt til andre interessenter på området, hvorefter alle relevante idéer samles, så det bedst mulige programkoncept for de kommende år kan udvikles.
Gode tanker i spil
Der var mange gode tanker i spil, da KLF mødtes med DR til workshop, og jeg vil gerne fremhæve følgende som de væsentligste:

  • Introduktionen er fortsat et meget vigtigt element.
  • Radioaviser tiltrækker lyttere, så der tænkes tanker om at finde plads til disse både før og efter selve transmissionen.
  • Altergangen kan organiseres anderledes i de store kirker, så den ikke tager så lang tid.
  • Tilrettelæggeren kan være i direkte kommunikation med en medarbejder i kirken for at optimere afviklingen af gudstjenesten til glæde for lytterne.
  • Vigtigt at bevare bredden blandt forkynderne, så man når ud til alle kristne kirkesamfund i Danmark hen over et år.
  • Muligheden for at lade samme forkynder stå for flere gudstjenester efter hinanden for at skabe et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt at understrege, at intet er besluttet endnu. Det betyder, at vi også i KLF har mulighed for at drøfte, hvordan fremtidens højmesse i radioen skal være. Vi modtager derfor meget gerne reaktioner fra enhver, som lytter til højmessen, så vi får så mange tanker og idéer med i denne proces som muligt. Send en mail til info@klf.dk.
 
 

Tidligere artikelMå man vise døde børn på TV i prime time?
Næste artikelDR’s julekalender får blandet modtagelse