Anmeldelse: Med Darwin imod Gud.

0
1185

Af Mathias Brosbøl, Århus
Jeg har set “Med Gud mod Darwin” afsnit 1 af 2 på DR2, som omhandler det spændende og relevante emne om konflikten og brydningerne imellem religion og videnskab. På trods af det gode emne endte det som en dårlig dokumentar – den var ganske enkelt for farvet fra første minut.
med-gud-mod-darwin-mathias-brosboel-klf-kirke-og-medier-anmeldelse
Jeg er ikke selv neutral i denne sag, men har en klar forventning om, at DR kan levere en neutral, afbalanceret kvalitetsdokumentar, også om en kontroversielt emne, uden at tage parti.
Det første hint om, hvor vi var på vej hen, kom allerede i introduktions teksten på hjemmesiden:

“Den skildrer også danske og udenlandske RELIGIØSE FUNDAMENTALISTERS KAMP MOD VIDENSKABEN fra starten af århundredet til i dag.”

Med disse farvede ord, blev dokumentarens hovedpersoner hurtigt smidt i kasse med Breivik og anden idioti. Dokumentaren var altså ikke kun oplysning, men også et skjult angreb på alternativer til evolutionstro.
Jeg vil her fremhæve nogle ting:

 • Dokumentaren bygger på en delvis selvkonstrueret populær konflikt imellem tro og videnskab. Der har findes en meget spændende og konfliktfyldt brydningsfelt imellem tro og videnskab, men hvad videnskaben rent faktisk kan bevise er ikke i konflikt med tro kreationisme/intelligent design – nærmere tværtimod.
  Konfliktpunktet ligger nærmere i, hvad folk påstår og forkynder i videnskabens navn, og folks uvidenskabelige overbevisninger omkring evolution. Kirken er altså ikke i krig med videnskab, men hvad der fejlagtigt fremstilles som videnskab.
 • Troen på hvordan livet er blevet til (skabelse såvel som troen på evolution), er en overbevisning som bygger forskellige argumenter, og for begge grupper gælder det både videnskabelige og rent religiøse. Dette aspekt blev overset.
  Dokumentaren spiller videre på den misforståede konflikt imellem tro og videnskab. Det er rigtigt at kirken og andre kæmper imod evolutionisme og darwinisme (forstået som tankesæt), da disse er langt fra et kristent menneskesyn, etik og verdensbillede. Poul Hoffman havde en god forklaring for dette, men blev også fremstillet som en mørk, gammel, useriøs mand.
 • En kritisk tilgang til evolutionsteori var fuldstændig fraværende. Evolutionsteoriens uendelige mange gæt, usikkerheder og lappeløsninger for at hænge sammen blev ikke nævnt med et ord, men fremstillet som en ufravigelig videnskabelig sandhed. Det hævdes at Darwins videnskabsrejse gav beviser, men var blot inspiration for udviklingen af evolutionsteorien, som man endnu i dag knokler for at bevise.
 • Det er ikke for ingenting vi stadig har et “missing link”, nemlig fraværet af bevis for at en art skulle have ændret sig til en anden.
 • Det er helt illegitimt at stille kritiske spørgsmål til argumentationen, motivet og de måder budskaber fremføres på – det både danske og udenlandske kilder – men det kunne være spændende at høre om, hvordan evolutionister promoverer deres budskaber. Dokumentaren var afgrænset til den ene lejr – fair nok, men tror næppe DR vil lave en kritisk dokumentar om den anden lejr efterfølgende for at skabe balance.
 • Samtidig var der et total fravær af argumentationen for et videnskabeligt velforsvarligt alternativ til evolutionstro. Om dette skyldes manglende kendskab fra DR’s side, som bliver gemt til anden del, eller det er bevidst subjektiv selektion, ved jeg ikke.
  Dokumentaren havde i hvert fald ikke i sinde at give plads for en god saglige videnskabelig argumentation og debat – omend dette er et enormt emne, så blev det ikke berørt det mindste.
 • Selvom begge sider i sagen blev hørt, skinnede DR’s favorit tydeligt igennem, da man lod kreationisme-fortalerne fremstå som uvidenskabelige idioter med negative filmvirkemidler, og derefter hentede man så universitetsfolk ind til at jorde dem ned.
  Der findes mange højt- og veluddannede biologer og andre videnskabsfolk, som vil kunne føre en solid videnskabelig argumentation imod makroevolution (skift imellem arter) både i Danmark og især på verdensplan.
 • Behandlingen af undervisningen i folkeskolen bar også præg af modstand imod kreationisme. Det blev ikke sagt højt, men pointen var tydelig: Budskabet af speakerens mistænkeliggørende omtale af den danske skoleløsning og forbilledlige omtale af andre landes hårde modstand imod videnskabelig kreationisme kunne ligeså godt have været en værdipolisk debatindlæg.

Kort fortalt en overfladisk, usaglig, farvet pop-dokumentar præget af en overdrevet kritisk og negativ tilgang med nærmest vildledelse aspekter. Sat meget skarpt op så ville jeg foreslå DR at ændre titlen til: “Darwin (og DR) imod Gud.”
DR, det er rigtig dårlig stil, og det kan gøres meget bedre!

Se programmet

Tidligere artikelMedieandagt for udviklingshæmmede
Næste artikelMere virkelighed – mindre underholdning