Skal Danmark fortsat have en sjette FM-kanal?

0
773

Slots- og Kulturstyrelsen har nu sendt et udkast til bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal til høring. Og det selv om det er usikkert, om kanal FM 6 over hovedet udbydes.
Programtilladelsen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal, også kaldet FM 6, udløber i 2018. Derfor skal der tages stilling til, om sendemuligheden skal genudbydes, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.
På den baggrund sendes udkast til bekendtgørelse om FM 6 nu i offentlig høring.
– Det bemærkes, at der altså endnu ikke er truffet beslutning om at udbyde FM 6 på ny, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.
Ida drives kanalen af selskabet FM 6 A/S, som har Berlingske Media A/S som hovedaktionær og SBS Radio A/S som mindretalsaktionær. Aktionærerne driver stationen under navnet POP FM.
Men tilladelsen udløber den 8. juli 2018. Derfor skal der tages stilling om kanalen skal fortsætte og på hvilke betingelser.
Bekendtgørelsesudkastet lægger op til, at kriterierne for Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger vil være ansøgers økonomi og erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed. Man vil også vurdere ansøgerne ud fra om kanalen bliver tilgængelig digitalt og hvordan ansøger vil bidrage til mangfoldighed på radiomarkedet og nytænkning af radiomediet i Danmark.
Høringssvar skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest torsdag den 27. april kl. 12.

Tidligere artikelSvært at kommunikere udviklingsarbejde
Næste artikel’Historien om Danmark’ er allerede en succes