P1 svigter sine lyttere – også de ældre

Der tales for hurtigt, for dårligt og for indforstået på P1, mener Kim B. Eriksen, som opfordrer P1 til at huske på sine kernelyttere ved at lade sig inspirere af TV Avisens værter.

0
2186

Kim B. Eriksen, medlem af KLFs landsstyrelse

Det kan efterhånden være svært at forstå, hvad der bliver sagt på P1 – DRs taleradio.

I forsøget på at forny og forynge P1 har DR desværre svigtet sine lyttere – og i særlig grad de ældre. Der tales efterhånden et sprog og i et tempo, hvor det kan være vanskeligt for lytterne at følge med i udsendelserne på P1.

Ikke alene tales der hurtigere og endelserne kappes af i sætningerne, men der sker også en udbredt forfladigelse af sproget, hvor såvel dårligt sprog og som engelske udtryk, anglicismer og slang indgår med en stigende andel af sproget også på P1. Man fortrænger bl.a. det forhold, at megen radiolytning sker via bilradioer, hvor omgivende støj kan medføre, at lytningen vanskeliggøres, hvis der ikke tales distinkt og korrekt.

For KLF, Kirke & Medier er det uforståeligt, at DR lader denne udvikling forløbe uden, at der gribes ind. Vi ved, at DR kan uddanne sine værter til at have et bedre sprog. Vi noterer det eksempelvis hos TV-Avisens værter, men tilsyneladende prioriterer DR ikke at gøre noget ved det på P1, hvilket er trist at konstatere.

Det dårlige sprog praktiseres i flere og flere programmer på P1. Det er rigtig ærgerligt, at ellers gode programmer skal frasortere lyttere på grund af dårligt og upræcist sprog. Helt galt er det eksempelvis i programmet ”Vildt naturligt”, hvor de to værter i deres indbyrdes dialog både bander meget, taler meget hurtigt og kapper endelserne af i sætningerne. Det er måske en form, som det unge friske øre ikke har problemer med at følge med i, men hvis man er lidt oppe i alderen, er der alt for meget, som bliver vanskeligt at få med.

Anders Lund Madsen og Sanne Cigale Benmouyal i ”De konstruktive nyheder” har et meget indforstået sprog, der ofte tales meget hurtigt, så det er vanskeligt særligt for den ældre generation at følge med. Også dette program kan være en prøvelse ved lytning under bilkørsel.

I andre programmer møder vi decideret ukorrekt sprog – eksempelvis bliver der jævnligt talt om, at der er 500 publikummer, når der er et publikum med 500 tilskuere.

KLF, Kirke & medier mener, at vi med rette kan forvente, at der især på P1 strammes op og luges ud i det dårlige og indforståede sprog.

Det kan godt være, at DR føler behov for at forynge udtrykket på P1, men samtidig er der en stigende del af befolkningen, som er over 60 år og derfor har begyndende høretab. Det behøver ikke at være så stor en udfordring, hvis DR ville gøre sig umage med at skole sine værter i at tale korrekt, ordentligt, distinkt og velartikuleret.

Tidligere artikelOpråb til radiopræster: Få 100 procent på 57 minutter
Næste artikelCamilla Johnson overtager mikrofonen fra Anja Steensig på Radio4s trosprogram