KLF om medieforlig: Mere debat om ånd og kultur, tak

0
893

Udtalelse fra KLF, Kirke & Mediers repræsentantskabsmøde den 3. maj 2014.
Bredt forlig ønskes
KLF, Kirke & Mediers repræsentantskab opfordrer Folketingets partier til at indgå et bredt medieforlig, som inddrager flest mulige af Folketingets partier. Når vi ønsker, at vore statsejede medier skal dække bredt med kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, så er det en styrke, hvis mange partier står sammen om public service-medierne.
Inden public service-kontrakterne indgås med DR, TV 2- regionerne, TV 2/DANMARK og Radio 24syv bør de i offentlig høring, så ikke mindst licensbetalerne og lytter- og fjernseerforeninger får mulighed for at kommentere på aftaleudkastene.
Næste gange må alle medier med i forliget
Dette medieforlig bør aftale, at det er sidste gang, at der indgås et medieforlig kun for de elektroniske medier. Der bør aftales, at man næste gang laver en samlet mediepolitik, som omfatter de elektroniske medier, de trykte medier, film og computerspil. De forskellige medier arbejder stadigt snævrere sammen, og derfor skal statsstøtten i form af licens, privilegier og skattekroner gives, så virkningen gensidigt forstærker hinanden, og ikke så de modarbejder hinanden. Alle medierne er væsentlige, pengene er knappe, og derfor kommer man ikke uden om at definere public service mere klart.
Public service
Statsstøtten til medierne er ikke ubegrænset. Derfor skal der prioriteres, men man skal være opmærksom på, at der skal være interessante tilbud for alle, da lysten til at betale licens ellers reduceres yderligere.
Public service stationernes programmer er af forskellig væsentlighed for borgerne og samfundet. Programmerne skal produceres med en høj programetik og i høj teknisk og indholdsmæssig kvalitet. Det samlede programudbud skal være præget af alsidighed, mangfoldighed og kvalitet rodfæstet i dansk kultur- og åndsliv.
De væsentligste programkategorier er de væsentlige kategorier og programmer, som det fri markeds programleverandører ikke kan tilbyde på grund af høje produktionsomkostninger. Disse programmer skal prioriteres. KLF, Kirke & Medier ønsker at prioritere følgende programtyper

 • Troværdige og indsigtsfulde nyhedsudsendelser
 • Debatprogrammer som tager væsentlige samfundsmæssige, åndelige og eksistentielle problemer op til debat
 • Formidling af stof omkring vort demokrati, f. eks. dækning af valg og folkeafstemninger
 • Aktualitetsprogrammer
 • Ny dansk og ældre dansk drama for tv/radio
 • Danske film og serier, væsentlige film fra hele Verden, herunder den 3. verden
 • Dansk musik, ballet og opera
 • Stof vedrørende vore nabolande, Sydslesvig, Norden og EU
 • Reportager og dokumentarprogrammer vedrørende dansk kultur og åndsliv
 • Store nationale begivenheder og store nationale sportsbegivenheder
 • Søn- og helligedagenes særlighed markeres med Gudstjenester og lignende programmer
 • Morgenandagten
 • Børne- og ungdomsprogrammer samt programmer for seniorer
 • Programmer for handicappede
 • Programmer til understøttelse af landsindsamlinger
 • Undervisningsprogrammer

Mindre væsentlige programmer er

 • Sportstransmissioner
 •  Film og serier fra øvrige lande
 •  Underholdningsshows, amatørkonkurrencer
 •  Game shows og quizzer

Mange af disse programtyper er der et bredt udbud af på de kommercielle kanaler.  Vi skal være sikre på, at vi ikke bruger skattekroner og licenspenge til at presse rettighedspriserne og produktionsomkostninger op på denne type programmer, da det blot vil betyde, at vi forbrugere skal betale ekstra for at abonnere på disse kanaler. Statsstøtten skal ikke bruges til at hæve programpriserne.
Programmerne, som KLF, Kirke & Medier ikke ønsker, er

 • Programmer som forherliger vold, kriminalitet, diktatur, racisme, nedgørelsen af minoriteter, porno, miljøødelæggelser og uetisk adfærd
 • Udsendelser præget af propaganda
 • Sport som forherliger vold, og hvor deltagernes liv sættes på spil

Den væsentligste prioritering ligger i, at der udsendes programmer i høj kvalitet i indhold, billede og lyd, og at udsendelserne kan forstås uden problemer. Det programetiske niveau skal holdes højt i alle dele af processen med seriøs og respektfuld omgang med kilderne, fortolkningen af kilderne og formidling af kilderne.
TV 2/DANMARK skal igen have tyngden i Odense
TV 2/DANMARK har flyttet stadig flere aktiviteter til København. Det er i modsætning til de politiske ideer bag TV 2/DANMARK og den seneste Public Service-kontrakt. KLF, Kirke & Medier vil anmode Radio- og tv-nævnet undersøge dette forhold nærmere. Politisk bør TV 2/DANMARK rykke væsentlige dele af produktionen og administrationen tilbage til Odense. De danske medier er i for høj grad domineret af København. KLF, Kirke & Mediers repræsentantskab ønsker Public Service-medier dækker alle dele af landet på ligeværdig vis.
Andre ønsker
Andelen af dansk musik skal op i public service-medierne, da denne musik er en væsentlig del af den danske kultur.
Hensynet til de 800.000 hørehæmmede skal prioriteres. Udsendelserne skal tekstes mere og bedre. Baggrundmusik skal ud af nyhedsudsendelserne. Der skal arbejdes mere med skuespillernes udtale.
Økonomi
Som et langsigtet arbejde skal der i den kommende aftaleperiode arbejdes med at alle former for abonnementsvirksomhed ikke undermineres ved ulovlig kopiering, pirateri og snyd med licensen. Tv, film, computerspil og de licensfinansierede medier mister hvert år mange millioner ved sådanne ulovligheder. Snyderiet rammer de ærlige seere og lyttere, og det underminerer lysten til at betale, hvad der opkræves.
På reklameområdet er det nødvendigt at udvikle modeller, så reklamepengene ikke havner i skattely uden for landets grænser. Stærke danske medier er nødvendige, men det kræver at finansieringer på alle måder er rimelig.
Repræsentantskabsmødet i KLF, Kirke & Medier ønsker en uændret licens. Der er problemer i store dele af befolkningen med betalingsviljen. Det hænger utvivlsom sammen med, at vi som et lille sprogområde har en af de højeste medielicenser. Ved næste medieforlig bør der være en model klar, så licensopkrævningen enten sker sammen med skatten eller betalingen til public service -stationerne sker direkte over skatten.
Henning Bjerg Mikkelsen
Formand, KLF, Kirke & Medier
Børkop 3. maj 2014

Se oversigten over Medieforlig 2014

Tidligere artikelHvem fylder, og hvad skal fylde?
Næste artikelMedieforlig 2014: Møde med Ellen Trane Nørby

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar

Skriv dit navn her