KLF: Udskil koncerthuset, afskaf public service-puljen og erstat licensen!

0
928

KLF, Kirke & Medier vil styrke DR, men udskille koncertvirksomhed fra mediehuset. Der bør være med trosstof på TV 2, og Radio24syv skal have lov at lave flere genudsendelser. Public service-puljen bør afskaffes og licensen erstattes med en mere retfærdig betalingsordning.
KLF, Kirke & Medier sender nu et klart signal til kulturminister, medieordførere og politikere bag det kommende medieforlig: DR skal fortsat være bærende kulturinstitution, TV 2 bør levere flere udsendelser om tro og kultur, Radio24syv skal fortsætte og indgå uændret i det danske mediebillede, men licensen skal sløjfes og erstattes med mere retfærdig finansieringsform. Og så må DR i øvrigt gerne udskille koncertsal og orkestre fra medieinstitutionen.
Det fremgår af et nyt medieudspil fra KLF, Kirke & Medier, der med sine 15.000 medlemmer er Danmarks største mediebrugerorganisation.
DR skal fortsat være bærende
KLF bakker generelt op om DR:
”Vi tror, at et stærkt public service kræver en stærk institution, hvor der er ressourcer til dybdeborende journalistik og plads til programmer som er med til at styrke det danske sprog, den danske identitet og dansk kultur, ”skriver KLF i medieudspillet.
Men kravet til DR er fortsat at ”styrke forståelsen af vores kultur, historie, demokrati og de værdier, som vores samfund bygger på, herunder at vi er et kristent samfund, som bygger på en kristen kulturarv.”
Samtidig mener KLF, at hvis der skal skæres i DR, så kan mediebrugerorganisationen godt leve med at DR har færre kanaler.
”De mange kanaler og det fyldstof som skal være på dem, er medvirkende til, at sløre billedet og ikke i væsentlig grad bliver en public service-institution, som samler befolkningen og har en klar profil”, lyder det.
Koncertsal og orkestre bør skilles ud
På radiosiden mener KLF, at ”DR bør styrke de elementer, som omhandler samfund, nyheder, kultur og trosstof.” Men hvis der skal skæres i DR, så kan kor, orkestre og koncertsat godt udskilles fra DR: ”Vi mener, at det er med til at sløre billedet af DR som en public service-medieinstitution, at man driver koncertsal, kor og orkestre. I et moderne samfund, hvor der er let adgang til såvel musik, som kor og orkestre, skal disse dele skilles ud fra public service-institutionen.
Radio24syv bør fortsætte uændret, mener KLF, men skal dog have mulighed for at genudsende, ”da vi tror, at det vil give mere kvalitet i de perioder, hvor flest lytter og dermed være til glæde for lytterne.”
Der er også krav til TV 2: ”Vi så gerne, at der i public service-kontrakten med TV 2 kan præcisere yderligere, at de har et ansvar for at styrke kultur og trosstof.”
Afskaf public service-pulje og licens
KLF, Kirke & Medier tror mere på stærke public service-stationer end en public service-pulje, hvor alle medier kan søge støtte: ”Vi mener, at public service kommer længst ud og er til gavn for flest mulig via public service-institutionerne. Derfor ønsker vi puljen i den nuværende form afskaffet.”
Til sidst i medieudspillet kommer det overraskende:
”Vi ønsker at afskaffe det nuværende licenssystem og erstatte det med en finansieringsform, som er mere progressiv, så de bredeste skuldre bærer de største byrder.”
Læs KLF’s mediepolitiske udspil her.

Tidligere artikelDR blænder op for Herrens veje
Næste artikelDR lover nyt P1-program om troserfaringer