Kulturminister inviterer til debat om fremtidens medier

0
1046

Regeringen med kulturminister Mette Bock i spidsen er nu klar med en køreplan for det kommende medieforlig. Det bliver en åben proces, hvor borgerne får mulighed for at bidrage med input og gode idéer, lover Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse. 
Hvilket dansk indhold skal vi stille til rådighed? Hvilke nyhedskanaler og -platforme er vigtige? Og hvor skal vi i fremtiden føre en fælles debat? Det er nogle af de spørgsmål, som kulturminister Mette Bock vil debattere med borgerne forud for de politiske forhandlinger om et nyt medieforlig, der træder i kraft i 2019.
En åben samtale
– Jeg vil gerne invitere til en åben offentlig samtale, så vi undgår, at beslutningen om fremtidens danske medieindhold udelukkende bliver et mellemværende mellem branchen og politikere, siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.
– Borgernes mediebrug i Danmark foregår i stigende grad på udenlandske platforme som Facebook, Netflix og YouTube, og både abonnementsbetaling og annoncekroner går derfor i øget grad til udlandet. Vi står overfor en række store udfordringer, og derfor er det vigtigt, at vi laver et grundigt forarbejde, inden vi går i gang med forhandlinger om en ny medieaftale.
Tidsplan for debat
Borgernes mulighed for at bidrage med input og deltage i debatten om fremtidens danske medieindhold kan ske både digitalt og ved åbne debatmøder. Tidsplanen er:
• Maj-september 2017: Kulturministeren spørger borgerne om, hvilket dansk medieindhold der er vigtigt og bør anses for afgørende i fremtiden. Ministeren ønsker også at vide mere om, hvilke platforme (tv, radio, internet, mv.) borgerne ønsker, at indholdet skal udbydes på.
• September 2017: Borgernes og andres input om dansk medieindhold offentliggøres.
• September-november 2017: Debatten fortsætter med mediebranchens interessenter, politiske ordførere mv. og handler bl.a. om, hvem der kan producere og distribuere danskproduceret indhold, og i hvilket omfang det kræver offentlig støtte. Formålet er at søge inspiration – ikke at konkludere, pointeres det.
• Primo 2018: Regeringen offentliggør sit udspil til et nyt medieforlig, og de politiske forhandlinger begynder.
• Årsskiftet 2018/19: Den ny medieaftale træder i kraft.
 

Tidligere artikelDR bør erstatte programfiasko med parrådgivning
Næste artikelDR3-satire møder skarp kritik