Højdepunkter fra landsmødet

0
1555

På sidste weekends landsmøde fik KLF nye vedtægter, nye kontingentsatser og ny landsstyrelse. Få alle højdepunkterne.
 
Tekst: Stefan Vase
Foto: Henrik Lundahl Revshøi
 
Lørdag den 6. oktober var medlemmer af KLF samlet på Trinity i Fredericia til landsmøde og generalforsamling.
I den forbindelse var der både afstemning om nye vedtægter, fastlæggelse af nye kontingentsatser og valg til KLFs landsstyrelse.
Nye vedtægter
Afstemningen om nye vedtægter er et resultat af et langvarigt arbejde i landsstyrelsen og i organisatorisk udvalg. Arbejdet tog i første omgang afsæt i et ønske om at åbne op for flere medlemsformer. Men undervejs blev visionen om at give strategiske partnere demokratisk indflydelse i foreningen født, dernæst en justering af størrelsen på foreningens styrende organer på grund af økonomi og endelig en ændring af reglerne om behandling af medlemmers oplysninger i lyset af det nye regler om håndtering af persondata.
Vedtægterne blev vedtaget. Og det betyder blandt andet:

 • At landsstyrelsen med tiden går fra 12 til 10 medlemmer. Efter landsmødet 2018 består landsstyrelsen af 11 medlemmer. Efter landsmødet 2020 består landsstyrelsen af 10 medlemmer.
 • At hvert netværk fremover er garanteret to delegeretpladser i stedet for fire. Derudover kan hvert netværk fortsat sende én delegeret pr. 500 medlemmer i netværket.
 • At hver strategisk partner kan udpege ét medlem af KLFs repræsentantskab og derudover to delegerede til landsmødet. Det betyder, at hver strategisk partner kan stille med i alt tre delegerede til landsmødet.

Kontingenter ændres
Da kontingenterne kun er blevet justeret begrænset de seneste mange år, er der et efterslæb, forklarede Jørgen Hansen, kasserer i landsstyrelsen, som indstillede til, at kontingenterne stiger:

 • For enkeltmedlemmer fra 220 til 250 kroner.
 • For familiemedlemmer fra 340 til 400 kroner.

Forslaget blev vedtaget.
Valg til landsstyrelsen – velkommen til tre nye ansigter
På generalforsamlingen var der valg til landsstyrelsen. Vedtægtsændringerne betød, at der kun skulle vælges fem. Valget faldt således ud:

 • Thea Kvist Sørensen, på valg, stillede ikke op igen
 • Britta Fruergaard Abena, nyvalgt medlem af landsstyrelsen
 • Kim Borregaard Eriksen, genvalgt
 • Georg Høegh, nyvalg, 1. suppleant
 • Carsten Riis Jensen, nyvalgt medlem af landsstyrelsen
 • Anne Steenfeeldt, genvalgt, 2. suppleant
 • Mikael S. R. Søderstjerna, nyvalgt medlem af landsstyrelsen
 • Ole Sørensen, genvalgt

Britta Fruergaard Abena

Carsten Riis Jensen

Mikael S. R. Søderstjerna

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede landsstyrelsen sig med Ole Sørensen som formand. Landsstyrelsen konstituerer sig med de øvrige poster på førstkommende landsstyrelsesmøde.

Tidligere artikelHerrens Veje er tilbage
Næste artikelEr alt håbløst?