KLF er en mediebrugerorganisation, og det ligger dybt i vores dna, at vi følger med i, hvad medierne serverer for os brugere. I dialogen med mediehuse som DR og TV 2 er det afgørende vigtigt, at vi har holdninger til programmerne, hvis vi ønsker at forandre medievirkeligheden til det bedre. Derfor har vi brug for dine reaktioner. Når du hører eller ser et program, som du enten synes rigtig godt om eller er meget kritisk overfor, er det en stor hjælp, hvis du sender en reaktion til os.
Enhver skal have let adgang til at reagere på programmer via KLF. Derfor kan du her udfylde vores dialogkort og sende det til os. Udfyld gerne alle felterne, så vi får de informationer, vi skal have. Alle reaktioner bliver læst, og dermed er de med til at danne den holdning, som KLF har til programmer og kanaler.

Dialog nytter

Flere gange om året mødes vi med ledende medarbejdere hos de store mediehuse. Her drøfter vi aktuelle emner og kommer med vores holdninger til programmer, etiske emner, nyhedsdækning og meget andet. Vi trækker på de tilbagemeldinger, som vi får fra vores medlemmer og forsøger at påvirke medierne i den retning, vi som forening ønsker. Mellem de mere officielle møder er vi i en løbende kontakt med de mest centrale nøglepersoner både hos medier og i det politiske system, så vi hele tiden minder dem om, at mediebrugernes synspunkter er vigtige og relevante. Derfor oplever vi også ganske ofte, at vores påvirkning bærer frugt.

Årets reaktioner

En gang om året udgiver vi en samlet rapport over alle de reaktioner, vi har modtaget det seneste kalenderår. Her kan vi give et samlet overblik over tendenserne og sætte fokus på det, som har optaget medlemmerne mest. Rapporten bliver læst af en række mediepersoner og politikere, som gerne vil vide, hvad mediebrugerne tænker og mener om det, som sendes i radio og på tv. Rapporten kan rekvireres via landskontoret ultimo første kvartal hvert år.

Hent vores app

Det er endnu enklere at reagere spontant på et program, hvis du vælger at bruge vores app ‘KLF’, som findes til iOS og Android både til mobiltelefoner og tablets. Via app’en kan du indsende reaktioner svarende til dem, som du kan sende her fra siden men med den fordel, at dine kontaktoplysninger bliver gemt fra gang til gang, og at du sikkert oftere har din mobiltelefon eller tablet i nærheden, når du sidder og ser tv eller lytter til radio.
Hent app til Android
Hent app til iOS (iPhone og iPad)

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[ev_gap height=”75″]

Giv en gave

kr.
Bemærkninger