Projektets baggrund

Sociale og digitale medier har fra midten af 00’erne haft sit indtog blandt danskerne, og i starten var nysgerrigheden meget stor, og mulighederne føltes uendelige. Her et årti senere begynder man at kunne måle og forske i, hvad medierne har gjort ved det enkelte menneske og ved relationerne imellem mennesker. KLF, Kirke & Medier ser meget positivt på mediernes rolle og muligheder, og vi arbejder meget for at bruge dem bevidst. Vi kan og vil dog ikke stå på sidelinjen, mens meget forskning beskriver, at digitale medier har ændret vores evne til at huske, være i sociale relationer og være fokuserede og koncentrerede. Forskning tyder på, at medierne i værste fald skaber medie-afhængighed hos nogle mennesker. Alt imens forskere råber højt, kæmper mange familier og skoler med at skabe nærvær i klasseværelset eller ved spisebordet, fordi digitale medier og frygten for at gå glip af noget fylder mere og mere. Værst går det ud over børn og unge, da deres hjerner er under udvikling helt frem til 18-års alderen. Men det er en realitet for alle aldre. Derudover er denne udvikling bekymrende i en kristen sammenhæng, hvor fordybelse i Bibelen og koncentration om bøn gerne skal have Gud er i centrum og ikke mennesket selv.

Fremadrettet

Denne udvikling vil KLF, Kirke & Medier stoppe op ved, overveje og i nogen grad vende, så fællesskabet og den fysiske kontakt med andre mennesker igen bliver sat på dagsordenen. Vi vil igennem dette projekt hjælpe familier og kristne skoler, efterskoler eller gymnasier med at skabe en større fysisk tilstedeværelse og fokus på at finde en god balance i brugen af digitale medier.  Vi mener kristne fællesskaber og nærværet heri har rigtig meget at give ind i denne sammenhæng, fordi de inkluderer og involverer, så ingen bliver passiv og dermed udelukker sig selv fra fællesskabet. Igennem dette projekt vil vi:

  • Tilbyde foredrag til forældre og andre, som arbejder med børn og unge – fra oktober 2018
  • Afholde en Konference på Christiansborg d. 28. november 2018 for politikere og mediefolk omkring ‘digitale mediers påvirkning på vores hjerner og vores samfund’
  • Skabe mulighed for at søge rådgivning og svar på spørgsmål gennem vores Q&A om digitale medier – besvarelserne kommer fra landskontoret og vores ekspertpanel (under udarbejdelse)
  • Skabe opmærksomhed på projektet og emnet generelt gennem medierne
  • Afholde events med relevante oplægsholdere

Vi vil fremme mediemodet, dvs. modet til at sige fra over for dårlig medieindflydelse, mod til at tage en timeout fra mediestrømmen og modet til også at benytte medierne bevidst. Projekt Mediemod er opstartet den 1. december og bliver ledt af et udvalg af KLF’s landsstyrelsesmedlemmer, eksterne interessenter og ansatte på KLF’s landskontor.

Giv en gave

kr.
Bemærkninger