Historie


KLF, Kirke & Medier har eksisteret siden 1926. Herunder kan du få et overblik over de vigtigste begivenheder i foreningens 90 år gamle historie.


2016

Et begivenhedsrigt år for KLF. I den første del af 2016 nedlægges lytter- og seerorganisationen Katolsk Medie Forum og dets medlemmer overflyttes til KLF. Foreningens første Reaktionsrapport, der samler, kategoriserer og analyserer på indkomne reaktioner fra 2015, udkommer også først på året. Landskontorets medarbejdere er i juni måned på inspirationstur til BBC i London og et stort fokus på sproget i medierne kulminerer i september måned med en konference på Christiansborg, udgivelsen af en artikelsamling og resultatet af en undersøgelse af sproget i tre udvalgte P3-programmer. Fokusområdet sproget i medierne skaber genklang flere steder og fører til en god debat med særligt DR og en god eksponering af KLF i medierne.
Sidst på året udtræder KLF sammen med SLS (Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer) af EURALVA (The European Alliance of Listeners and Viewers Associations).
Sidst, men ikke mindst fik KLF vedtaget en mission, vision, mål og værdier, der tegner linjerne for arbejdet frem mod 2026.

2015

Landskontoret flytter lokaler fra Industrivej i Børkop til Korskærvej i Fredericia.

2014

Ved landsmødet i oktober 2014 bliver en helt ny foreningsstruktur vedtaget. I den nye struktur er distrikter og lokalforeninger nedlagt og erstattet af 17 geografisk inddelte netværk og herunder en række teams.

2012

Foreningen gennemgår en fornyelsesproces for at skabe opmærksomhed om foreningens sag over for nye målgrupper. Det resulterer blandt andet i et nyt, visuelt udtryk og en ny hjemmeside.

2011

Trods DR’s forpligtelse til at prioritere udsendelser, der repræsenterer den kristne kulturarv, er det traditionsrige program Morgenandagten i fare. KLF, Kirke & Medier fører an i en massiv indsats for at bevare udsendelsen.

Samme år flytter landskontoret fra Vejle til Børkop i lokaler med bedre plads til både KLF, Kirkeligt Medieakademi og kidsandmedia dk – og med eget mødelokale.
Foreningen går også tilbage til den ”gamle” struktur med en politisk valgt landsformand og en ansat generalsekretær.

2010

KLF, Kirke & Medier besætter næstformandsposten i den europæiske sammenslutning af lytter- og seerorganisationer (EURALVA).

Børn og unge mangler kompetent vejledning i brug af digitale medier, og forældre er ofte i vildrede om, hvordan de skal gribe sagen an. KLF, Kirke & Medier stifter derfor kidsandmedia dk, som klæder forældre bedre på til at guide børn og unges i deres mediebrug.

2008

KLF, Kirke & Medier stifter Kirkeligt Medieakademi ApS, der arbejder med at klæde kirkens folk på til at begå sig i medierne.

2007

KLF, Kirke & Medier overtager formandsposten i Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS) og dermed også deres plads i Radio- og TV-Nævnet.

2006

KLF engagerer sig kraftigt for at bevare DR-kirken.
I forbindelse med TV 2’s program Operation X og afsløringen af chatkonsulenten Rudi Frederiksen, der bliver taget i at narre unge piger til sex og porno, engagerer KLF sig i debatten om brugen af skjult kamera.

2005

KLF rejser en sag mod DR og en debat om dokumentarserien Stormslag, der handler om et heavy-metal band.
Landskontoret flytter fra Rådhustorvet til Grønnegade i Vejle.
Foreningen iværksætter en kampagne mod stand up-komikeren Uffe Holm og blasfemi. Der laves blandt andet en landsindsamling, så komikeren kan få en bibel og komme på studietur til Israel.

2004

Foreningen fører en klagesag mod britiske Ofcom og en offentlig debat om TV 3 angående blasfemi i realityprogrammet Robinson.

2003

Landskontoret flytter fra Viborg til Rådhustorvet i Vejle.

2000

Foreningens navn ændres til det nuværende KLF, Kirke & Medier. Ved samme lejlighed slettes undertitlen Lytterposten fra medlemsbladet, så det – som i dag – blot hedder Kirke & Medier.

1998

Landskontoret flytter til Livøvej i Viborg.

1997

Foreningen omdanner Landsudvalget for U-KLF til den selvstændige forening Kirkeligt Medieforum for Unge – KMU. Samtidig ansættes en ungdomskonsulent.

1996

Foreningen engagerer sig i en landsdækkende kampagne for at bevare tv-programmet Før søndagen.

1990

Foreningen engagerer sig i en heftig debat med DR om børneradio på grund af en række udsendelser om Det Gamle Testamente.

1987

Foreningen tager initiativ til stiftelsen af Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM). Centeret indvies den 1. oktober 1988 – samme dag sender TV 2 første gang.
Der indføres også EDB på foreningens landskontor, der på dette tidspunkt ligger på Mimersvej i Viborg.

1985

Kristeligt Lytter- og Fjernseerforenings medlemsblad ændrer navn til Kirke og Medier med undertitlen Lytterposten.

1984

Grundet medieeksplosionen tilføjer foreningen Kirke og Medier til sit navn, så den nu hedder Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, Kirke og Medier.

1977

Foreningen påbegynder arbejdet med analyser af radio- og tv-udsendelser og udgiver dette år sin første analyserapport.

1974

Formanden for U-KLF, Villy Mølgaard, bliver valgt ind i Radiorådets Børne- og Ungdomsudvalg. Han bliver næstformand for udvalget i 1978.

1971

U-KLF oprettes på et repræsentantskabsmøde for at give de unge medlemmer af foreningen et formelt organ.

1967

Kristeligt Lytter- og Fjernseerforenings landsformand Svend Aage Olsen udpeges sammen med formanden for Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund til Radiokommissionen, der skal undersøge en række spørgsmål vedrørende DR’s fremtidige udbygning og videreudvikling.

1952

Tv er kommet til Danmark, og foreningen ændrer derfor navn til Kristelig Lytter- og Fjernseerforening.

1949

Foreningen rekrutterer mere end 40.000 medlemmer, og det samlede medlemstal når op over 100.000.

1940

Grundet krigen finder seks lytterorganisationer, trods indbyrdes uenigheder, sammen i Danske Lytteres Fællesforbund.

1928

Medlemsbladet Lytterposten lanceres.

1926

Kristelig Lytterforening stiftes den 24. september med førstelærer Ludvig Rasmussen fra Tappernøje som formand. Formålet er at værne om de kirkelige udsendelser og at bygge bro mellem kirke og radio, så modstanden på begge sider ændres til et frugtbart samarbejde.