Fokus

Fokusområde 2016-2018:
Kirken i medierne, medierne i kirken


KLF, Kirke & Medier vil sikre kirkelige programmer i radioen og på tv. Det er udgangspunktet for fokusområde 2016-2018: “Kirken i medierne, medierne i kirken.”
Læs mere om KLF, Kirke & Mediers fokusområde herunder.


KIRKEN I MEDIERNE, MEDIERNE I KIRKEN

Følg med i KLF, Kirke & Mediers arbejde med fokusområdet 2016-2018 “Kirken i medierne, medierne i kirken.” Herunder kan du klikke dig videre til læserbreve, kommentarer, undersøgelser og lignende, der alle har relation til fokusområdet. Noget af det har KLF selv produceret, andet er relevante indlæg med mere fra andre interessenter på området.

NYT FRA FOKUSUDVALGET

Det er fokusudvalget i KLF, Kirke & Medier, der arbejder koncentreret med fokusområdet. Fra 2016-2018 forsøger de at sætte dagsorden i medierne og i andre relevante organisationer med fokusområdet “Kirken i medierne, medierne i kirken.” Det er særligt bevarelsen af public service og dermed pladsen til kirke- og trosstoffet, der er i centrum. Herunder kan du løbende følge med i fokusudvalgets arbejde.

Om KLF, Kirke & Mediers fokusområder

HVEM

Der arbejdes med fokusområdet i KLF, Kirke & Mediers fokusudvalg, der nedsættes for en to-årig periode. I udvalget arbejder både landsstyrelsesmedlemmer, en repræsentant fra landskontoret samt frivillige KLF-medlemmer. Udvalget tæller i alt fem personer.

HVAD

Fokusudvalget forsøger at få fokusområdet sat på dagordenen, både politisk og i medierne. Tidligere udvalg har således afholdt konferencer, udgivet hæfter, skrevet læserbreve og kommentarer og fået lavet undersøgelser.

HVORDAN

Det er KLF, Kirke & Mediers øverste myndighed, landsmødet, der hvert andet år beslutter, hvad fokusområdet for de kommende to år skal være. Af tidligere fokusområder kan nævnes “Sproget i medierne” (2014-2016) og “Seniorer og medier” (2012-2014).