Generalforsamling

13mar19:30GeneralforsamlingNetværk Sønderjylland

Detaljer

KLF, Kirke & Medier netværk Sønderjylland afholder generalforsamling 13. marts 2017.
Medlem af landsstyrelsen for KLF, Kirke & Medier og daglig leder af Norea Radio Ole Sørensen taler.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af beretning.
3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af KLF’s arbejde på landsplan.
6. Drøftelse af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år.
7. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af budget.
8. Valg af netværksbestyrelse og 2 suppleanter. På valg er Ernst Andresen, Niels Andersen, Chresten Friis og Lars-Peter Melchiorsen. Alle genopstiller.
9. Mulighed for indstilling af personer til netværkets team.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Dato for næste års generalforsamling.
12. Eventuelt.
Bestyrelsen

more

Tidspunkt

(Mandag) 19:30

Sted

Christiansgården

Giv en gave

kr.
Bemærkninger