Forårsmøde og generalforsamling

12mar19:00Forårsmøde og generalforsamlingNetværk Sydsjælland

Detaljer

Netværk Sydsjælland holder forårsmøde og generalforsamling.
Program:
19.00 Velkomst og indledning v/Bent Munch
Aftenens gæst bliver: ”Stationsforstander”, Allan Lardell, P4 Næstved.
Gratis kaffe/te pause m/brød eller kage, men der modtages gerne en god gave til netværkets arbejde.
Generalforsamling i følge Netværks vedtægter:
1 Forslag og valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Anette Seiffert), referent og stemmetællere
2 Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af netværksbestyrelsens beretning v/formanden
3 Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/kassereren
4 Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af budget v/kassereren
5 Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer fra Landsstyrelsen, hovedsagelig pga. GDPR. Anbefales.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er: Kim Borregaard Eriksen (modtager genvalg), Vakant, Vakant og Vakant
7 Valg af 2 suppleanter:  Lotte Munch og vakant
8  Valg af 1 revisorer:  Regnar Dalgaard Hansen
9 Valg af 1 revisor suppleant: Hans Krogsgaard
10 Drøftelse af KLF’s arbejde på landsplan.
11 Drøftelse af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år.
12 Mulighed for indstilling af personer til netværkets teams.
13 Dato for næste års generalforsamling: forslag torsdag den 17.03.21 i Næstved/Maribo, hvis muligt.
14 Eventuelt:  (her kan i flg. vedtægterne intet vedtages)
Afslutning   v/ Bent Munch
Der er ikke tilmeldingspligt, men det vil være rigtig rart hvis vi kan se hvor mange der kommer. Så tilmeld gerne på: sydsjaelland@klf.dk
Netværksbestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen.
Har du problemer med transport, så kontakt Bent Munch på sydsjaelland@klf.dk eller tlf 4240 5630

more

Tidspunkt

(Torsdag) 19:00

Sted

LM-huset

Arrangør

Netværk Sydsjælland

Formand Bent Munch, mail: sydsjaelland@klf.dk

Learn More

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar

Skriv dit navn her

Giv en gave

kr.
Bemærkninger