Generalforsamling *** DELVIS AFLYST ***

26mar19:00Generalforsamling *** DELVIS AFLYST ***Netværk Limfjord Øst

Detaljer

Vores årsfest og generalforsamling i Lindholm Kirke torsdag den 26. marts 2020 er aflyst. Kirken er lukket for arrangementer.

Generalforsamlingen vil blive gennemført under mere private former i en minimeret udgave. Man kan fortsat tilmelde sig generalforsamlingen, hvis man ønsker det. Så vil der, efter tilmeldingsfristens udløb, blive aftalt hvor og hvordan generalforsamlingen afvikles.

Tilmelding senest tirsdag 24. marts til Jan Olesen 61 68 33 65 eller limfjord@klf.dk

Dagsordenen er ifølge vedtægterne og er vedhæftet. Vi mangler nogen til bestyrelsen. Føler du det er noget for dig, er du velkommen til det. Måske er I 2, eller måske kender I nogen.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af netværksbestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af KLF´s arbejde på landsplan.
6. Drøftelse af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år.
7. Valg af netværksbestyrelse samt to suppleanter.
På valg:
Jan Olesen – modtager genvalg
Preben Gram – modtager genvalg
Vakant
Suppleanter?
8. Mulighed for indstilling af personer til netværkets teams.
9. Indstille personer hvor KLF er repræsenteret i netværkets område.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Dato for næste års generalforsamling – forslag slutningen af marts 2021.
12. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til netværksformanden senest otte uger før generalforsamlingen.

more

Tidspunkt

(Torsdag) 19:00

Sted

Lindholm Kirke

Arrangør

Netværk Limfjord Øst

Formand Jan Olesen, mail: limfjord@klf.dk

Learn More

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar

Skriv dit navn her

Giv en gave

kr.
Bemærkninger