marts, 2018

15mar19:30GeneralforsamlingNetværk Sydsjælland

Detaljer

Netværk Sydsjælland afholder den årlige generalforsamling.
Aftenen begynder kl. 19.30
Katja Kafling fra TV-Øst  medvirker
Dagsorden til generalforsamling:
– Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
– Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af netværksbestyrelsens beretning.
– Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
– Indkomne forslag.
– Drøftelse af KLF’s arbejde på landsplan.
– Drøftelse af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år.
– Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af budget.
– Valg af netværksbestyrelse samt to suppleanter.
– Mulighed for indstilling af personer til netværkets teams.
– Valg af revisor og revisor suppleant.
– Dato for næste års generalforsamling.
– Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til netværksformanden senest otte uger før generalforsamlingen.

Tidspunkt

(Torsdag) 19:30

Sted

Hårlev Præstegård

Arrangør

Netværk SydsjællandFormand Bent Munch, mail: sydsjaelland@klf.dk

X