Årsfest

19mar18:00ÅrsfestNetværk Øresund

Detaljer

Netværkets årsfest i Hillerød Kirkes lokaler.
Meteorolog Lone Seir taler om vejr og vind og TV – om sit arbejde som meteorolog på DMI, TV og privat.
Aftenen indledes med fælles spisning kl. 18:00 og fortsætter kl. 19:00 med Lone Seir. Efterfølgende kort debat.
Desuden er der kaffebord og generalforsamling for netværket.
Samlet pris 60 kr. – kun kaffe 20 kr.
Tilmelding til den fælles aftensmad er nødvendig: senest
mandag d. 12. marts til
formanden, estniel@webspeed.dk /tlf. 4919 3587
– eller Mona Bechmann på monatage@mail.dk / tlf. 4830 3836 / 2991 2604.
Dagsorden til generalforsamling:
– Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
– Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af netværksbestyrelsens beretning.
– Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
– Indkomne forslag.
– Drøftelse af KLF’s arbejde på landsplan.
– Drøftelse af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år.
– Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af budget.
– Valg af netværksbestyrelse samt to suppleanter.
– Mulighed for indstilling af personer til netværkets teams.
– Valg af revisor og revisor suppleant.
– Dato for næste års generalforsamling.
– Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til netværksformanden senest otte uger før generalforsamlingen.

more

Tidspunkt

(Mandag) 18:00

Sted

Hillerød Kirke

Giv en gave

kr.
Bemærkninger