Årsfest og generalforsamling

18mar19:00Årsfest og generalforsamlingNetværk Limfjord Øst

Detaljer

Netværk Limfjord Øst holder årsfest og generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes digitalt.
Tillmelding senest tirsdag 16 marts 2021 til Jan Olesen 61683365 eller e-mail limfjord@klf.dk

Taler: Britta Eckhardt, formand KLF, Nordjylland, fortæller om sit arbejde på Hospice Vendsyssel.

Herefter generalforsamling med følgende dagsorden.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af netværksbestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af KLF´s arbejde på landsplan.
6. Drøftelse af netværkets arbejdsopgaver i det kommende år.
7. Valg af netværksbestyrelse samt to suppleanter.
På valg:  Morten Jødal – modtager genvalg
Jens Borrits –  modtager genvalg                                                                    Suppleanter?
8. Mulighed for indstilling af personer til netværkets teams.
9. Indstille personer hvor KLF er repræsenteret i netværkets område.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Dato for næste års generalforsamling. Forslag: slutningen af marts 2022.
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til netværksformanden senest otte uger før generalforsamlingen.

more

Tidspunkt

(Torsdag) 19:00

Sted

Suldrup Sognehus

Dalumvej 30, 9541 Suldrup

Arrangør

Netværk Limfjord Øst

Formand Jan Olesen, mail: limfjord@klf.dk

Learn More

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar

Skriv dit navn her

Giv en gave

kr.
Bemærkninger