Forside Organisation

Organisation

KLF er en landsdækkende forening organiseret i 15 netværk med tilhørende teams. Hvert netværk har selvstændige bestyrelser, der administrerer det lokale arbejde og udpeger delegerede til repræsentantskab og landsmøder. I netværkene kan medlemmerne også samle sig i forskellige typer af teams. Hvert team løser én specifik opgave, for eksempel medlems- og vennehvervning, fundraising, PR- eller reaktionsarbejde. I KLF, Kirke & Medier er Landsmødet foreningens højeste myndighed og afholdes hvert andet år. To gange årligt afholdes repræsentantskabsmøder. Den daglige politiske ledelse varetages af landsstyrelsen, der består af 12 medlemmer. Medlemmerne vælges som hovedregel demokratisk på landsmøderne, mens eventuelle ændringer kan foretages på repræsentantskabsmøderne. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige administrative og organisatoriske ledelse og er desuden den daglige leder af landskontoret, der står for den daglige drift, kommunikation og servicering af foreningens medlemmer.

Vedtægter og netværkskort

Læs vores Landsvedtægter, der senest blev revideret og vedtaget ved landsmødet 6. oktober 2018. KLF’s 14 netværk er alle selvstændige foreninger. Der er dog udarbejdet et samlet forslag til netværksvedtægter, som blev vedtaget ved landsmødet den 6. oktober 2018. Dem kan du se her: Forslag til netværksvedtægt. KLF er geografisk inddelt i 14 netværk. Du kan finde dit lokale netværk og få overblik over resten på dette kort: Netværkskort

 

Bag om KLF, Kirke & Medier

KLF, Kirke & Medier er en fælleskirkelig og politisk uafhængig forening. Foreningens formål er at arbejde for gode vilkår for placeringen af det kristne evangelium i de elektroniske medier. Hertil hører arbejdet for at sikre udsendelser, der repræsenterer den kristne kulturarv. Foreningen arbejder desuden for, at medierne opfører sig etisk forsvarligt over for såvel mennesker, som de emner, der behandles i udsendelserne. Herudover inspirerer foreningen kristne menigheder til at se muligheden for evangeliets fremme via de elektroniske medier.

Sådan er vores formål defineret ifølge KLF, Kirke & Mediers landsvedtægt

§ 2. Foreningens formål Foreningen, der er fælleskirkelig og parti-upolitisk, har til formål at arbejde for, at der i de elektroniske medier skabes gode vilkår for placering af det kristne evangelium, således som dette kommer til udtryk i de bibelske tekster og den apostolske bekendelse, samt at arbejde for, at der bringes udsendelser, som repræsenterer den kristne kulturarv. Foreningen skal ligeledes arbejde for, at der i mediernes udsendelser udvises en etisk forsvarlig holdning over for mennesker, som medvirker, og emner, der behandles i udsendelserne. Foreningen skal også inspirere kristne menigheder til at se muligheden for evangeliets fremme i de elektroniske medier. Arbejdsformerne skal til enhver tid være i overensstemmelse med formålet i den aktuelle mediesituation.   Indsamlinger til vores arbejde foregår via egne trykte og elektroniske medier, via annoncering og mødeaktivitet. Indsamlingsnævnet er orienteret om vores indsamling således: På Indsamlingsnævnets liste står vi under IN-nr. 00178   KLF historik Kernesager Regnskab Se vores regnskab for 2019.

X